Vilniaus Kalvarijos pirmąjį rugpjūčio šeštadienį kviečia eiti kryžiaus kelią, dėkojant už kun. Ruslano Vilkel tarnystę Kalvarijų parapijoje ir meldžiant gausių malonių naujoje jo tarnystės vietoje. Kryžiaus keliui vadovaus kun. Mozė Mitkevičius.

Rugpjūčio 1 d. (šeštadienį):

8 val. – kryžiaus kelio pradžia Sopulingosios Motinos koplyčioje (šalia „Pušyno kelio” sanatorijos Baltupiuose);

12 val. – Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje.

Rugpjūčio 2 d. (sekmadienį): Porciunkulės atlaidai visose parapinėse bažnyčiose (tarp jų – ir Vilniaus Kalvarijose).