Uncategorized @lt

2023 05 14 PARAPIJOS SKELBIMAI

VI Velykų sekmadienio (gegužės 14 d.) skelbimai Mažieji Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai   Jau įpusėjo gegužės mėnuo, kurio metu ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, …

2023 05 14 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

SAVANORIAUK SEKMINIŲ ATLAIDUOSE!

Brangi Kalvarijų bendruomene, Ar jauti, kaip artėja Sekminių iškilmė? Širdis spurda ir laukia, kada drauge sugužėsime į pievą švęsti, šlovinti ir šauktis Šventosios Dvasios atsiuntimo. O kad šventė vyktų kuo sklandžiau, kviečiame prisijungti savanorystei Sekminių atlaidų metu! Registracija: https://forms.gle/yiMwgKqQuAoPPjWH8 Laukiame Tavęs! Ateik, Šventoji Dvasia!

2023 05 07 PARAPIJOS SKELBIMAI

V Velykų sekmadienio (gegužės 7 d.) skelbimai   Pradėjome gegužės mėnesį, kurio metu ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame kviečiami melstis savo šeimose ir …

2023 05 07 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 04 30 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Velykų – Gerojo Ganytojo – sekmadienio (balandžio 30 d.) skelbimai   Šią savaitę pradedame gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame …

2023 04 30 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 04 23 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Velykų sekmadienio (balandžio 23 d.) skelbimai   Šeštadienį, balandžio 29 d., 11 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje  bazilikoje Jo Ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas pašventins kunigo tarnystei diakoną Edvardą Rynkevič, kuris mūsų parapijoje atliko sielovadinę praktiką. Palydėkime jį mūsų maldomis ir prašykime Viešpaties naujų bei šventų pašaukimų.   Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija gegužės …

2023 04 23 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 04 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

Verbų sekmadienio (balandžio 2 d.) skelbimai   Didįjį Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį – gavėnios rekolekcijos. šv. Mišios su rekolekcijų homilija 19 val. Rekolekcijas ves ir šias dienas lydės mons. Žydrūnas Vabuolas. Didįjį Trečiadienį susitaikinimo pamaldos lietuvių ir lenkų kalbomis 18 val.   Didįjį Pirmadienį bus lankomi parapijos ligoniai bei vyresnio amžiaus žmonės, norintys atlikti velykinę išpažintį …

2023 04 02 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ LAIKO PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE

VERBŲ SEKMADIENIS Balandžio 2 d. Verbos laiminamos kiekvienų šv. Mišių metu 10.30, 12.00 ir 16.00 val. DIDYSIS PIRMADIENIS Balandžio 3 d. Šv. Mišios (gavėnios rekolekcijos) 19.00 val. DIDYSIS ANTRADIENIS Balandžio 4 d. Šv. Mišios (gavėnios rekolekcijos) 19.00 val. DIDYSIS TREČIADIENIS Balandžio 5 d. Susitaikinimo pamaldos (LT ir PL) 18.00 val. Šv. Mišios (gavėnios rekolekcijos) 19.00 …

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ LAIKO PAMALDŲ TVARKA VILNIAUS KALVARIJOSE Read More »

2023 03 26 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Gavėnios (Laetare) sekmadienio (kovo 26 d.) skelbimai   Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje: Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40 val. Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30 val.   Balandžio 1 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.   Balandžio 2 d., švęsime …

2023 03 26 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 03 19 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Gavėnios (Laetare) sekmadienio (kovo 19 d.) skelbimai   Dėkojame už aktyvų ir dosnų dalyvavimą Maisto banko akcijoje. Surinkta: 1035 vnt. produktų. Ačiū visiems savanoriams ir parėmusiems šią nuostabią akciją.   Pirmadienį, kovo 20 d., (išimties tvarka) švęsime šv. Juozapo iškilmę. Šv. Mišios 7.00 ir 19.00 val.   Šeštadienį, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apreiškimo …

2023 03 19 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

Scroll to Top