Uncategorized @lt

DVASINĖS PRATYBOS „EIK Į SAVO KAMBARĖLĮ“

Kviečiame registruotis į dvasines pratybas „Eik į savo kambarėlį“. Tai 33 savaičių dvasinė kelionė, kviečianti įsipareigoti kasdienei maldai (20-40 min.), mokanti atvirai kalbėtis, klausytis ir pastebėti Dievą, veikiantį mūsų kasdienybėje bei dalintis savo patirtimi grupelėje. Susitikimai vyks kartą per savaitę. Pradžia: spalio 5 d. 18.30 val. parapijos namuose (Kalvarijų g. 327). Registracija: tel. 852 697 469 …

DVASINĖS PRATYBOS „EIK Į SAVO KAMBARĖLĮ“ Read More »

2022 08 28 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXII eilinio sekmadienio (rugpjūčio 28 d.) skelbimai Ketvirtadienį,  rugsėjo 1 d. prasidės mokslo ir akademiniai metai. Vaikams ir jaunuoliams linkime daug entuziazmo ir ištvermės įgyjant žinių, formuojant brandžias nuostatas, o mokytojams, katechetams ir auklėtojams – daug jėgų ir Šventosios Dvasios vedimo, formuojant vaikus ir jaunuolius. Ateinantį sekmadienį, po 10.30 Šv. Mišių šventinsime mokinių mokyklines priemones. …

2022 08 28 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

Projektas “Gyvybės duona” 2022m.

Projekto pareiškėjas Švento Kryžiaus Atradimo (Vilniaus Kalvarijų) parapija. Projektą įgyvendina „Gyvybės duonos“ šeimų grupės.  Tikslas-  ugdyti savarankišką ir konstruktyviai funkcionuojančią šeimą, kurios narių santykiai būtų pagrįsti savitarpio pagalba, pagarba ir atsakomybe, suteikti pagalbą asmenims, išgyvenantiems krizę  ar patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų. Projekto trukmė 2022m. gegužės- gruodžio mėn. Veiklos: Pasirengimo šeimai kursų organizavimas( 5 grupės po 8 …

Projektas “Gyvybės duona” 2022m. Read More »

Skelbimai 06-19

Devintinės Šiandien – Devintinės. Kviečiame jus į Devintinių procesiją: po 12 val. šv. Mišių bendroje procesijoje lietuvių ir lenkų kalbomis melsimės prie keturių altorių, kuriuos rengia Nukryžiuotojo Kristaus seserys, Gyvojo Rožinio maldininkės, Balsių tikintieji ir Pirmosios Komunijos vaikai. Šiandien 16.00 val. Mišiose visi kartu dėkosime Dievui už kun. Dovydo Grigaliūno tarnystę mūsų parapijoje, ir prašysime …

Skelbimai 06-19 Read More »

Skelbimai 05-29

ŠEŠTINĖS Šiandien Viešpaties Dangun Žengimo iškilmė. Šv. Mišių metu surinktos aukos skirtos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti, ačiū už aukas. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos …

Skelbimai 05-29 Read More »

Skelbimai 05-22

VI Velykų sekmadienis Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės …

Skelbimai 05-22 Read More »

Skelbimai 05-15

V Velykų sekmadienis Šiandien yra penktasis Velykų sekmadienis. Dar kartą susirinkome į Eucharistinę puotą, kad pasimaitintume Dievo žodžiu ir eucharistine duona. Stiprinami Dievo dovanų, įžengsime į naujus dar vienos savaitės iššūkius ir liudysime savo tikėjimą Prisikėlusiu Viešpačiu. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” …

Skelbimai 05-15 Read More »

Skelbimai 05-01

III Velykų sekmadienis Gegužės 1 d. – trečiasis Velykų sekmadienis. Mes pasiliekame Kristaus prisikėlimo džiaugsme. Apaštalai patyrė jo galią, kai stebuklingai pagavo žuvų. Tegul Kristaus galia, kurią patyrėme Eucharistijoje, įgalina mus imtis kasdienių pareigų. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda …

Skelbimai 05-01 Read More »

Skelbimai 04-24

II Velykų sekmadienis Šiandien yra antrasis Velykų sekmadienis, arba Dievo Gailestingumo sekmadienis. Džiaugiamės Kristaus prisikėlimu. Šis įvykis yra ypatingas ženklas, kad Dievas pasigailėjo nuodėmingų žmonių ir parodė savo gailestingumą visam pasauliui. Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką. Šiokiadieniais …

Skelbimai 04-24 Read More »

Skelbimai 04-10

Verbų sekmadienis  Ačiū visiems už šio sekmadienio aukas, kurios yra skirtos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui. Šiuo metu Seminarijoje kunigystei ruošiasi 24 kandidatai iš įvairių Lietuvos vyskupijų, 10 iš jų priklauso Vilniaus arkivyskupijai. Seminarijos bendruomenė reguliariai meldžiasi už geradarius ir aukotojus, prisimindami juos Šv. Mišiose ir prašydami, kad Viešpats dosniai atlygintų už jų dosnumą …

Skelbimai 04-10 Read More »

Scroll to Top