Uncategorized @lt

2023 12 10 PARAPIJOS SKELBIMAI

II Advento sekmadienio (2023–12–10) skelbimai. 1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  2. Mūsų senjorams – šiandien po 12:00 šv. Mišių susitikimas parapijos salėje. Labai maloniai kviečiame! 3. Ketvirtadienį gruodžio 14 d. mažieji mūsų parapijos atlaidai, 11.30 rožinio malda, o 12.00 val. šv. Mišios. Tiek rožinį, tiek šv. Mišias transliuos Marijos radijas. 4. …

2023 12 10 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 12 03 PARAPIJOS SKELBIMAI

I Advento sekmadienio (2023–12–03) skelbimai 1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  2. Šiandien pirmasis Advento sekmadienis. Adventas yra džiugus Kristaus gimimo laukimo laikas. Advento simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius. Tikiuosi, tokių vainikų nepritrūks ir jūsų šeimose, o visi atneštieji advento vainikai šiandien bus laiminami po …

2023 12 03 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 11 26 PARAPIJOS SKELBIMAI

Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės (2023-11-26) skelbimai 1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  2. Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę, ir tradiciškai visos surinktos aukos yra skirtos Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui. Rektorius savo laiške vadovybės ir klierikų vardu nuoširdžiai dėkoja už aukas, kuriomis taip dosniai Jūs kiekvienais metais remiate seminariją. Vilniaus kunigų seminarijoje …

2023 11 26 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 11 19 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXIII eilinio sekmadienio (2023-11-19) skelbimai Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  Šį sekmadienį, lapkričio 19 d., minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurią įvesdamas popiežius Pranciškus skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.  Šiandien, kai minime Pasaulinę Vargstančiųjų dieną, kviečiame Jūsų darbovietes prisidėti prie Carito socialinės iniciatyvos „Dosnumo …

2023 11 19 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 11 12 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXII eilinio sekmadienio (2023-11-12) skelbimai 1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  2. Šiandien po 12-os val. Mišių mūsų senjorus kviečiame į jau tradicinį kasmėnesinį susitikimą, kuris vyks parapijų namuose.  3. Vakar prasidėjo Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, tai ypatingas Dievo malonės metas mums visiems. Daugiau informacijos plakatuose skelbimų lentoje. …

2023 11 12 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 11 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXI eilinio sekmadienio (2023-11-05) skelbimai 1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  2. Šiandien po 16:00 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir šlovinime.  3. Trečiadienį baigiame maldų už mirusius oktavą, kaip ir visos oktavos metu, 18:45 kartu su mišparais skaitysime vardus, o 19:00 val. šv. Mišios.  4. Ateinantį sekmadienį, lapkričio 12 d., mūsų …

2023 11 05 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 10 29 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXX eilinio sekmadienio (2023-10-29) skelbimai Trečiadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama. Šv. Mišios 10.30 val. ir 12 val., o vakare …

2023 10 29 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 10 22 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXIX eilinio sekmadienio (spalio 22 d.) skelbimai 1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę.  2. Šiandien švenčiame Pasaulinę Misijų dieną. Ačiū už visas šio sekmadienio aukas, jos bus skirtos išlaikyti Katalikų Bažnyčios misijas pasaulyje. Dėl šios ekonominės pagalbos Evangelijos misionieriai gali dar veiksmingiau skleisti Dievo Meilę. Jų vardu nuoširdžiausiai jums dėkojame. 3. Spalio …

2023 10 22 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »

2023 07 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

XIII eilinio sekmadienio (liepos 2 d.) skelbimai   Liepos mėnesio pirmajį sekmadienį minima globėjų diena. Su dėkingumu prisimename tuos, kurie priėmė globoti ir ugdyti be tėvų globos likusius vaikus. Lietuvoje tokių globėjų yra apie 4000. Globos institucijose vis dar yra apie 1200 tėvų globos netekusių vaikų, kuriems reikia šeimos. Melskimės už tas šeimas, kurios atvėrė …

2023 07 02 PARAPIJOS SKELBIMAI Read More »