Brangi Kalvarijų bendruomene, Kristus prisikėlė!
Marija Magdalietė, Petras ir Jonas, Emauso mokiniai paliudijo, kad „viltis neapgauna” (Rom 5,5).
Kasdienybė su Kristumi tampa perkeista. Tad kelkimės ir kartu su Kristumi ženkime į gyvenimą!
Parapijos kunigų vardu – klebonas kun. Ruslanas