LT EN DE PL 
į pirmą puslapį

Dienos skaitiniai

 

 

 
Aktualijos

Mūsų parapijos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje 9 - 10 metų vaikai, mokykloje lankantys tikybą, Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) ruošiami vienerius mokslo metus (spalio - gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą.

Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Jauni specialistai organizuoja kuo įdomesnę veiklą, kad vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime. Kad augtų visa vaiko asmenybė - tiek mąstymas, jausmai bei vaizduotė, tiek ir sąžinė bei pasiryžimai, vaikai suskirstomi į nedideles 15 - 20 asm. grupeles.

Vaikai priimami tik iš anksto užsiregistravus!

Užsiėmimai vyksta 1,5 val. kartą per savaitę darbo dienomis (popiet arba vakare), sekmadieniais 10.30 val. visi vaikai su tėvais privalo dalyvauti Šv. Mišiose. Mokyklos atostogų metu užsiėmimų lankyti nereikia.
 
9-10 m. vaikų, norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai, registracija vyks parapijos namuose:
 
rugsėjo 13, 20 d. (trečiad.) 17.00 - 19.00 val.
15, 22 d. (penktad.) 16.00 – 18.00 val.
17, 24 d. (sekmad.) 11.40 - 13.00 val..

 
Pasibaigus registracijos laikui, vaikai  į grupeles nebus priimami.
Papildomą informaciją galite gauti  užėję į bažnyčios zakristiją.
 
LAUKIAME JŪSŲ

aukštyn