2024 04 14 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Velykų sekmadienis (balandžio 14 d.)

  1. Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu, balandžio 14 d. (sekmadienio) visų šv. Mišių metu surinktos rinkliavos bus skirtos padėti nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Rinkliavų lėšos bus perduotos Ukrainos Caritui. Tokiu būdu yra kviečiama prasmingai paminėti Carito 35 metų veiklos Lietuvoje atkūrimo sukaktį. Ačiū už Jūsų dosnumą ir atvirą šindį kenčiantiems nuo karo žmonėms Ukrainoje.
  1. Šiandien po 12.00 val. šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje.
  1. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti kunigystės šventimuose, kurie vyks Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje ateinantį šeštadienį, balandžio 20 d., 11:00 val. J.E. Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas įšventins į kunigus 4 diakonus: Liną Braukylą, tarnaujantį mūsų parapijoje, diak. Miroslav Ulevič kilusį iš mūsų parapijos, diak. Deividą Stankevičių ir diak. Miroslav Domanski, kurie yra atlikę sekmadieninę-pastoracinę praktiką mūsų bendruomenėje. Tai ypatinga proga mūsų bendruomenei susiburti ir palaikyti būsimus kunigus jų pašaukimo kelyje.
  1. Ateinantį sekmadienį mūsų parapijietis, naujai įšventintas kunigas Miroslav Ulevič, 12:00 val. švęs pirmąsias savo Mišias mūsų Vilniaus Kalvarijų bendruomenėje. Su dideliu džiaugsmu kviečiame į šias kunigo Miroslavo Ulevič primicijų Mišias. Šis ypatingas įvykis – tai akimirka, kai naujai įšventintas kunigas pirmą kartą švenčia Eucharistiją, dalydamasis su mumis malone ir palaiminimu. Po Mišių kun. Miroslav suteiks mums visiems individualų primicinį palaiminimą. Kviečiame kartu švęsti bei palaikyti malda mūsų naujai įšventintą kunigą jo kunigiškos kelionės pradžioje.
  1. Balandžio 28 d., sekmadienį, 16:00 val. naujai įšventintas kunigas Linas Braukyla taip pat kartu su mumis švęs savo primicijų Mišias ir suteiks mums individualų primicinį palaiminimą. Po šv. Mišių neskubėkite namo, kviečia visus į mūsų parapijos namų didžiąją salę pabūti kartu, pasidžiaugti ir pasveikinti naujai įšventintą mūsų kun. Liną.
  1. Lietuvos Caritas organizuoja 7-ąją daiktų rinkimo iniciatyvą Ukrainai, kuri vyks balandžio 16–18 dienomis ( antradienis–ketvirtadienis). Negendančius maisto produktus, higienos priemones ir buitinę chemiją galima atnešti į bažnyčioje esančią Carito dėžę nuo 7:00 iki 19:00 val. 2022-ųjų vasarį Lietuvos tikintieji per Ukrainai skirtą rinkliavą bažnyčiose paaukojo 460 tūkst. eurų, 2023 m. kovą – 260 tūkst. eurų. Ačiū kiekvienam iš jūsų už dosnumą ir pagalbą surenkant aukas karo kenčiantiems žmonėms Ukrainoje. Jūsų atidus ir širdingas įsitraukimas yra šviesos spindulys tamsiu metu ir stiprus mūsų bendruomenės solidarumo bei gailestingumo liudijimas.
  1. Kviečiame parapijos studentišką jaunimą nuo 20 iki 30 m. gegužės 4 d., šeštadienį, drauge vykti į piligriminę kelionę į Agluoną (Latviją)! Labai lauksime kiekvieno, kuris trokšta kartu patirti jaunų žmonių bendrystės bei draugystės laiką. Taip pat prie kelionės išlaidų prašysime prisidėti 10 eur auka. Registracijos anketą ir daugiau informacijos rasite parapijos FB paskyroje.
  1. Kaip ir kasmet, turite galimybę skirti mūsų parapijai 1,2 proc. savo pajamų mokesčio už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galite daryti tik internetu. Daugiau informacijos rasite zakristijoje. 
  1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų „Kelionės“ ir „Artumos“ numerius).

VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!