2024 04 21 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Velykų sekmadienis (balandžio 21 d.)

 1. Šiandien mūsų parapijietis, naujai įšventintas kunigas Miroslav Ulevič, 12:00 val. švęs pirmąsias savo Mišias mūsų Vilniaus Kalvarijose. Su dideliu džiaugsmu kviečiame į šias kunigo Miroslavo Ulevič primicijų Mišias. Po Mišių kun. Miroslav suteiks kiekvienam individualų primicinį palaiminimą. Kviečiame kartu švęsti bei palaikyti malda mūsų naujai įšventintą kunigą jo kunigiškos kelionės pradžioje.
 1. Ateinantį sekmadienį, balandžio 28 d., 16:00 val. naujai įšventintas kunigas Linas Braukyla taip pat kartu su mumis švęs savo primicijų Mišias ir suteiks mums individualų primicinį palaiminimą. Po šv. Mišių neskubėkite namo, kviečiame visus į mūsų parapijos namų didžiąją salę pabūti kartu, pasidžiaugti ir pasveikinti naujai įšventintą mūsų kun. Liną.
 1. Ačiū kiekvienam iš jūsų už dosnumą ir pagalbą surenkant aukas karo kenčiantiems žmonėms Ukrainoje. Jūsų atidus ir širdingas įsitraukimas yra šviesos spindulys tamsiu metu ir stiprus mūsų bendruomenės solidarumo bei gailestingumo liudijimas.
 1. Kviečiame parapijos studentišką jaunimą nuo 20 iki 30 m. gegužės 4 d., šeštadienį, drauge vykti į piligriminę kelionę į Agluoną (Latviją)! Labai lauksime kiekvieno, kuris trokšta kartu patirti jaunų žmonių bendrystės bei draugystės laiką. Taip pat prie kelionės išlaidų prašysime prisidėti 10 eur auka. Registracijos anketą ir daugiau informacijos rasite parapijos FB paskyroje.
 1. Gegužės mėnesį ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18:45 val., o sekmadieniais – 11:30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.
 1. Gegužės pirmąjį sekmadienį mūsų šalyje yra švenčiama Motinos diena. Tą dieną prisiminkime maldoje savo gyvas mamas, krikšto mamas, bei sutvirtinimo mamas. Gegužės 6 d., pirmadienį, 19:00 val. šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas prašant joms amžinojo džaugsmo pas Viešpatį. Motinų, krikšto mamų, močiučių vardus šioms Mišioms galima užrašyti zakristijoje.
 1. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.
 1. Su didele pagarba ir atsakomybe pranešame, jog pradedame svarbų projektą – mūsų Vilniaus Kalvarijų bažnyčios išorinio fasado remontą. Šis remontas yra būtinas ne tik išsaugoti mūsų šventovės grožį, bet ir užtikrinti jos ilgaamžiškumą. Pradinė fasado remonto darbų sąmata: 291351,98.
  Remonto darbai prasidės jau šią savaitę ir, tikimės, užbaigsime juos iki spalio mėnesio pabaigos. Šis projektas reikalauja ne tik laiko, bet ir finansinių išteklių, todėl kreipiamės į jus su prašymu prisidėti prie šio svarbaus darbo savo aukomis.
  Kiekvienas jūsų indėlis yra vertingas ir reikšmingas. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  Dėkojame iš anksto už jūsų širdingumą ir dosnumą. Tegul šis bendras įnašas į mūsų bažnyčios grožį ir tvarumą tampa mūsų bendru įsipareigojimu ir pasididžiavimu.
 1. Kaip ir kasmet, turite galimybę skirti mūsų parapijai 1,2 proc. savo pajamų mokesčio už praėjusius metus. Nuo šių metų tai galite daryti tik internetu. Daugiau informacijos rasite zakristijoje.
 2. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai (Naujausius žurnalų „Kelionės“ ir „Artumos“ numerius).