Vėlinių aštuondienio pamaldų tvarka

Lapkričio 1 d. — VISI ŠVENTIEJI
10.30 val. Šv. Mišios (vaikams)
12.00 val. Šv. Mišios
16.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Gedulinės Vėlinių Šv. Mišios*

Lapkričio 2 d. — VĖLINĖS
12.00 val. Šv. Mišios
13.00 val. Gedulinė Vėlinių procesija kapinėse
19.00 val. Šv. Mišios*

Lapkričio 3 – 6 d.
7.00  val. Šv. Mišios
19.00 val. Šv. Mišios*

Lapkričio 7 d.
8.00 val. Kryžiaus kelias (nuo Marijos Sopulingosios koplyčios)
12.00 val. Šv. Mišios
19.00 val. Šv. Mišios*

Lapkričio 8 d.
10.30 val. Šv. Mišios (vaikams)
12.00 val. Šv. Mišios*
16.00 val. Šv. Mišios*

* 10 min. prieš Šv. Mišias skaitysime mirusiųjų vardus

Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotinius atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse. Skaitykite daugiau čia.