Informacija dėl dalyvavimo šv. Mišiose ir transliacijų karantino metu

Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad karantino metu šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių (skiriant 10 kv. m bažnyčios ploto vienam žmogui). Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje saugiu atstumu paruoštas ribotas skaičius vietų maldai, todėl į bažnyčią šv. Mišioms galima įeiti tik paėmus kortelę iš krepšio, esančio bažnyčios gale, ir užimti vieną iš kėdžių. Po šv. Mišių kortelė grąžintina į krepšį. Jei kortelių nebėra, prašome neiti į bažnyčią ir melstis lauke, išlaikant 2 metrų atstumą nuo kitų tikinčiųjų. Šeimoms iki 5 asmenų rezervuoti suolai bažnyčios gale ir šoninėse navose.

Nepamirškime visų šv. Mišių metu dėvėti prie veido prigludusią, burną ir nosį dengiančią kaukę. Karantino metu šv. Komunija dalijama tik į rankas.

Sekmadieniais šv. Mišios youtube paskyroje „Vilniaus Kalvarijos” ir fb paskyrose „Vilniaus Kalvarijos” bei „Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia” bus transliuojamos 10.30 val. (pamokslas pritaikytas vaikams) ir 16 val.

Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verta susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!