2021-08-01 parapijos skelbimai

Liepos 31 d., po 16.00 val. šv. Mišių Švč. Sakramento Adoracija, kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.


Pirmąjį mėnesio pirmadienį 19.00 val. gedulingos šv. Mišios už mūsų mirusiuosius su mišparais.


Rugpjūčio 2 d. yra galimybę visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus; reikia būti malonės stovyje, arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažiausios nuodėmės. Aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą.


Rugpjūčio 6 d. penktadienį Kristaus Atsimainymo šventė, šv. Mišios kaip ir visada 07.00 ir 19.00 val., kadangi tai yra pirmasis mėnesio penktadienis, po vakarinių šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.


Rugpjūčio 7 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią:

8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje. Nepamirškime pasiimti su savimi ir piligrimo pasą, kurio jeigu dar neturite, galima gauti zakristijoje.


Pastaruoju metu daugėja įvykių, kai bankų darbuotojais ar policijos tarnatojais prisistatę sukčiai telefoniniais skambučiais atakuoja Lietuvos gyventojus. Kasdien gyventojai pareigūnus informuoja apie tokius iš sukčių sulauktus skambučius.


Atsiliepus telefonu, rusiškai kalbantis vyras ar moteris prisistato esantys vieno ar kito banko specialistais. Vieniems gyventojams šie „specialistai“ praneša apie jų banko sąskaitos kibernetinę ataką ‒ gąsdindami, kad kažkas įsilaužė į pašnekovo banko sąskaitą ir netrukus pinigai bus pervesti į sukčių sąskaitą, ragina pinigus apsaugoti, suvedant savo elektroninės bankininkystės duomenis. Kiti reikalauja patvirtinti keleto tūkstančių eurų kreditą.

Turime įsisąmoninti, kad patys esame savo turto saugai. Sukčiai komunikabilūs. Pokalbio metu jie sugeba išgauti piliečio vardą pavardę, asmens kodą, sudaryti rimto ir rūpestingo pareigūno ar tarnautojo įvaizdį ir išvilioti elektroninės bankininkystės duomenis. Prisistatyti jie gali bet kokio Lietuvoje veikiančio banko darbuotojais. Todėl kalbėti telefonu apie savo banko sąskaitas, elektroninės bankininkystės duomenis, savo asmens duomenis jokiu būdu nereikia!


Būkite budrūs ‒ saugokite savo turtą ir asmeninius duomenis. Perduokite šią informaciją vyresnio amžiaus artimiems žmonėms ar draugams, kad jie netaptų sukčių aukomis.