2021-06-20 parapijos skelbimai

Pirmoji Vilniaus Kalvarijų piligrimo paso laida buvo tiesiog iššluota, tad pakartojome tiražą. Kviečiame atvykti į Kalvarijas, užeiti į zakristiją, pasiimti piligrimo pasą ir kiekvieną mėnesį visus metus eiti kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose bei rinkti antspaudus. Prieš tris šimtus penkiasdešimt metų Vilniaus Kalvarijos buvo įsteigtos kaip padėkos Dievui vieta, tad atvykite ir eikite kryžiaus kelią dėkodami už jums asmeniškai Dievo duotas malones.

Lietuvoje Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad dar nespėjusius kviečiame suskubti.

Vasaros atostogų skaitiniams zakristijoje rasite žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė“. „Artuma“ kviečia sužinoti, kokią ereziją minime kiekvienose pamaldose, o žurnalas „Kelionė“ klausia kam reikalingas ir kaip pasirinkti dvasios tėvą.

Turbūt atkreipėte dėmesį į Piligrimo pase esančią skiltį „Siekiantiems daugiau“. Vienas iš siekiančių daugiau tikslų yra aplankyti parodą apie Kalvarijas. Kviečiame jus iki liepos vidurio parodą aplankyti. Į parodą pasiimkite Piligrimo pasą!