2022 08 28 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXII eilinio sekmadienio (rugpjūčio 28 d.) skelbimai


Ketvirtadienį,  rugsėjo 1 d. prasidės mokslo ir akademiniai metai. Vaikams ir jaunuoliams linkime daug entuziazmo ir ištvermės įgyjant žinių, formuojant brandžias nuostatas, o mokytojams, katechetams ir auklėtojams – daug jėgų ir Šventosios Dvasios vedimo, formuojant vaikus ir jaunuolius. Ateinantį sekmadienį, po 10.30 Šv. Mišių šventinsime mokinių mokyklines priemones.


Mokyklinėmis ir kanceliarinėmis priemonėms kviečiame kaip ir kasmet pasidalinti su mūsų parapijos Carito vaikais. Kanceliarinių priemonių galima paaukoti iki ketvirtadienio į dėžę prie Marijos altoriaus.


Rugsėjo 2 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, po vakarinių Šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas, per kurį melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją.


Rugsėjo 3 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.


Taip pat šeštadienį VAJC kviečia į tradicinį piligriminį žygį: Aušros Vartai-Trakai, pradžia 8 val. nuo Aušros Vartų koplyčios. Jau šešioliktąjį kartą rudenį pradėsime žygiuodami į Trakus pas Mariją.


Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 4 d., po 12 val. Šv. Mišių mūsų parapijos Carito „Artumos“ programos savanoriai kviečia senjorus į susitikimą pabūti ir pabendrauti kartu, o po 16 val. Šv. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir šlovinimo giesme maldoje.


Norime pakviesti į piligrimystę: rugsėjo 7 d., trečiadienį, į Trakus, o šeštadienį, rugsėjo 10 d. – į Šiluvą. Kelionės į Trakus kaina 5€, į Šiluvą – 10€. Registracija zakristijoje. Į Trakus išvykstame 10.30 val., kur 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios, o į Šiluvą 7 val.


Rugsėjo mėnesį pradedame vaikų registraciją Pirmajai Komunijai.  9-10 m. vaikų, mokykloje lankančių tikybą, gyvenančių mūsų parapijoje arba besimokančių parapijos teritorijoje esančiose mokyklose ir norinčių pasiruošti Pirmajai Komunijai registracija vyks parapijos namuose. Detalesnė informaciją rasite parapijos tinklapio skiltyje – sakramentai


Nuo spalio iki gegužės paauglius (nuo 15 metų amžiaus), lankančius mokykloje tikybos pamokas, bei suaugusiuosius ruošiame Sutvirtinimui. 

Pasirengimas Sutvirtinimui Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje lietuvių kalba vyks 2 etapais:
1) Alfa kursas pirmadieniais 18.30 (nuo 2022 m. spalio 3 d. iki gruodžio vidurio), susitikimai truks 2 val. (be pateisinamos priežasties galima praleisti tik 2 susitikimus). Būtina dalyvauti Alfa savaitgalyje lapkričio antroje pusėje, į kurį įeina trijų susitikimų medžiaga (data dar bus patikslinta).
2) po Alfa kurso – katechezės vyks kartą per savaitę darbo dienos vakarą (detales pranešime pirmo etapo eigoje).
Besiruošiančiuosius kviečiame kiekvieną sekmadienį švęsti Mišias 16 val. bažnyčioje.
Sutvirtinimo iškilmė (lietuvių kalba) numatoma per Sekmines – 2023-05-28.