2022 09 04 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXIII eilinio sekmadienio (rugsėjo 4 d.) skelbimai

 

Šiandien po 12.00 val. šv. Mišių mūsų parapijos Carito „Artumos“ programos savanoriai kviečia senjorus į susitikimą pabūti ir pabendrauti kartu, o po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.

 

Rytoj, pirmąjį mėnesio pirmadienį, 19 val. sudetinės šv. Mišios už mirusiuosius su gedulingais mišparais.

 

Norime pakviesti į piligrimystę: rugsėjo 7 d., trečiadienį, į Trakus, o šeštadienį, rugsėjo 10 d. – į Šiluvą. Kelionės į Trakus kaina 5€, į Šiluvą – 10€. Registracija zakristijoje. Į Trakus išvykstame 10.30 val.,  kur 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, o į Šiluvą 7 val. 

 

Vaikus į Pirmosios Komunijos grupeles pradėsime registruoti rugsėjo 14 d.. Išsamesnę informaciją rasite mūsų internetiniame puslapyje, skiltyje Sakramentai, bei skelbimų lentose. 

 

O ką veikti tiems vaikams, kurie jau priėmė Pirmąją Komuniją? Vaikų grupelė Sekmadieniukai kviečia vaikus iki 13-os metų jau priėmusius Pirmąją Komuniją augti draugystėje su Dievu ir vienas kitu. Kaip galime augti šventumui drauge aiškinsimės sekmadieniais po 10:30 val. Šv. Mišių. Daugiau informacijos – užsiregistravus.

Registracija: https://forms.gle/NCU12kw4goCBojvz6

 

Zakristojoje jūsų laukia naujausieji žurnalų „Kelionė” ir „Artuma” numeriai.

 

Paskutinį rugsėjo sekmadienį, rugsėjo 25 d. minėsime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Tądien po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime automobilius bei kitas transporto priemones, tad kviečiame į Mišias atvykti ratuotus.

 

Praėjusiais metais vykusio sinodinio kelio metu buvo iškelta idėja, kad parapijai reikėtų tokio įvykio, kaip grupelių mugė. Šio renginio tikslas būtų sukurti progą „ieškantiems” parapijiečiams daugiau sužinoti apie parapijos grupelių veiklą ir prie jų prisijungti. Rugsėjo 18 d., sekmadienį, kai švęsime mūsų parapijos atlaidus, kurių metu vyks ir „Bendruomenės diena”. Renginys prasidės 13 val. ir tęsis iki 16 val.. Renginio tikslas: parapijiečiams susipažinti su parapijoje veikiančių grupelių nariais ir neformalioje aplinkoje su jais pabendrauti. Tai unikali proga sužinoti apie grupelių veiklą ir kuo jos gyvena bei, galbūt, susidomėjus, įsijungti į aktyvesnį bendruomenės gyvenimą.

 

Rugsėjo 11 dieną, kitą sekmadienį, visus turinčius ir galinčius pasidalinti užaugintomis rudens gėrybėmis kviečiame atsinešti jas į 10.30 ar 12 val. šv. Mišias. O likusius parapijiečius kviečiame ateiti ir drąsiai imti tai, ko kam reikia!