2022 09 11 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXIV eilinio sekmadienio (rugsėjo 11 d.) skelbimai

 

Trečiadienį, rugsėjo 14 d., švęsime Kryžiaus išaukštinimo šventę: tą dieną eisime Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Kryžiaus kelio pradžia 15 val. nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios (šalia „Pušyno kelio“ sanatorijos Baltupiuose). Kryžiau kelią užbaigsime 19 val. šv. Mišiomis. Tą dieną šv. Mišios mūsų bažnyčioje 7  ir 12 val.

 

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už Ukrainą dieną. Ši diena –  Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais. Ukraina šiuo metu eina Kryžiaus kelią. Tą dieną nuo 14.30 val. iki 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija, kviečiame bendrai maldai taikos intencija visame pasaulyje, o ypač Ukrainoje.

 

Vaikus į Pirmosios Komunijos grupeles pradėsime registruoti jau šį trečiadienį, rugsėjo 14 d.. Išsamesnę informaciją rasite mūsų internetiniame puslapyje, skiltyje Sakramentai, bei skelbimų lentose.

 

O ką veikti tiems vaikams, kurie jau priėmė Pirmąją Komuniją? Vaikų grupelė Sekmadieniukai kviečia vaikus iki 13-os metų jau priėmusius Pirmąją Komuniją augti draugystėje su Dievu ir vienas kitu. Kaip galime augti šventumui drauge aiškinsimės sekmadieniais po 10:30 val. Šv. Mišių. Daugiau informacijos – užsiregistravus.

Registracija: https://forms.gle/NCU12kw4goCBojvz6

 

Praėjusiais metais vykusio sinodinio kelio metu buvo iškelta idėja, kad parapijai reikėtų tokio įvykio, kaip grupelių mugė. Šio renginio tikslas būtų sukurti progą „ieškantiems“ parapijiečiams daugiau sužinoti apie parapijos grupelių veiklą ir prie jų prisijungti. Rugsėjo 18 d., sekmadienį, kai švęsime mūsų parapijos atlaidus, kurių metu vyks ir „Bendruomenės diena“. Renginys prasidės 13 val. ir tęsis iki 16 val.. Renginio tikslas: parapijiečiams susipažinti su parapijoje veikiančių grupelių nariais ir neformalioje aplinkoje su jais pabendrauti. Tai unikali proga sužinoti apie grupelių veiklą ir kuo jos gyvena bei, galbūt, susidomėjus, įsijungti į aktyvesnį bendruomenės gyvenimą.

 

Prasidėjo registracija norintiems ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. Kviečiame tiek jaunimą nuo 15 metų, tiek suaugusius žmones. Registracija internetinio puslapio skiltyje Sakramentai.

 

Paskutinį rugsėjo sekmadienį, rugsėjo 25 d., minėsime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Tądien po kiekvienų Šv. Mišių šventinsime automobilius bei kitas transporto priemones, tad kviečiame į Mišias atvykti ratuotus.

 

Kviečiame į dvasines pratybas  ” Eik į savo kambarėlį”.  Tai  33 savaičių dvasinė kelionė, kviečianti įsipareigoti kasdienei maldai (20-40 min.), mokanti atvirai kalbėtis, klausytis ir pastebėti Dievą, veikiantį mūsų kasdienybėje bei dalintis savo patirtimi grupelėje. Susitikimai vyks kartą per savaitę. Pradžia: spalio 5 d. 18.30 val. parapijos namuose (Kalvarijų g. 327).

Registracija: tel. 852 697 469 arba el. paštu  info@vilniauskalvarijos.lt

 

Zakristojoje jūsų laukia naujausieji žurnalų „Kelionė“ ir „Artuma“ numeriai.