2022 10 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXVII eilinio sekmadienio (spalio 2 d.) skelbimai

 

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje spalio mėnesį Rožinio pamaldos vyks kasdien prieš Šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.

 

Šiandieną, spalio 2 d., minime Angelų Sargų dieną. Pamaldų metu meldžiamės už tarnaujančius policijoje ir mūsų parapijoje įsikūrusias Angelų Sargų seseris.

Taip pat šį sekmadienį, 10.30 val. Šv. Mišių metu pradėsime katechetinius mokslo metus. Taigi, nuo kito sekmadienio 10.30 val. šv. Mišios bus taip pat transliuojamos mūsų parapijos svetainėje ir Youtube kanale.

Po 16 val. Šv. Mišių adoracija ir šlovinimo vakaras.

 

Kitą sekmadienį, spalio 9 d., po 12 val. šv. Mišių vyks senjorų susitikimas mūsų parapijos namų didžiojoje salėje.

 

Vis dar yra galimybė užsiregistruoti Sutvirtinimo sakramentui. Paskubėkime! Sutvirtinimui kviečiame registruotis jaunimą nuo 15 metų ir suaugusiuosius, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais. Registracija zakristijoje ir mūsų internetinio puslapio skiltyje – Sakramentai.

 

Kviečiame suaugusius žmones ruoštis įkrikščioninimo: Krikšto ir Eucharistijos sakramentams. Registracija zakristijoje.

 

Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Vėlinių aštuondienio metu giedodami mišparus skaitysime jų vardus, o po to aukosime šv. Mišias už juos.

 

Spalio 15 d. nuo 10 iki 20 val. parduotuvėje Mandarinas vyks „Maisto banko” akcija.

Parapijiečius kviečiame apsipirkti šioje parduotuvėje, taip pat pagelbėti mums savanoriaujant, ypatingai reikalingi vyrai, galintys padėti pagelbėti atvežant surinktus produktus į Carito patalpas.

 

Spalio mėnesio ketvirtadienio vakarais kviečiame susipažinti su Visų Šventųju litanijoje minimais šventaisiais. Pradedant nuo šios savaitės, kiekvieną spalio ketvirtadienį, 20 val., mūsų bažnyčioje vyks trumpos katechezės apie šventumą ir šventuosius. Jas taip pat transliuosime per parapijos Youtube kanalą. Kviečiame jungtis!

Lenkų kalba katechezės vyks spalio mėnesio šeštadieniais 17 val. bažnyčioje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausią Artumos numerį.

Tai pat galite įsigyti naujausią dr. Ingridos Gudauskienės knygą „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse”.