2022 10 09 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXVIII eilinio sekmadienio (spalio 9 d.) skelbimai

 

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinio pamaldos vyks kasdien prieš Šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.

 

Šiuo metu sekmadieniais  mūsų parapijos svetainėje ir Youtube kanale sekmadieniais yra transliuojamos tik 10.30 val. šv. Mišios. 

 

Šiandien, po 12 val. šv. Mišių, vyks senjorų susitikimas mūsų parapijos namų didžiojoje salėje. 

 

Penktadienį – spalio mėnesio keturioliktoji diena, mažieji šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. 11.30 val. Rožinio malda, o 12 val. Šv. Mišios.

 

Ateinantį sekmadienį – jaunimo sezono atidarymas. Kviečiame visus į 16 val. šv. Mišias, po kurių bus trumpa agapė ir būsimų veiklų pristatymas.

 

Kviečiame suaugusius žmones zakristijoje registruotis pasiruošimui Įkrikščioninimo: Krikšto ir Eucharistijos sakramentams.

 

Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Vėlinių aštuondienio metu giedodami mišparus skaitysime jų vardus, o po to aukosime šv. Mišias už juos.

 

Spalio 15 d. nuo 10 iki 20 val. parduotuvėje Mandarinas vyks „Maisto banko“ akcija.

Parapijiečius kviečiame apsipirkti šioje parduotuvėje, taip pat pagelbėti mums savanoriaujant, ypatingai reikalingi vyrai, galintys padėti pagelbėti atvežant surinktus produktus į Carito patalpas.

 

Spalio mėnesio ketvirtadienio vakarais kviečiame susipažinti su Visų Šventųju litanijoje minimais šventaisiais. Pradedant nuo šios savaitės, kiekvieną spalio ketvirtadienį, 20 val., mūsų bažnyčioje vyks trumpos katechezės apie šventumą ir šventuosius. Jas taip pat transliuosime per parapijos Youtube kanalą. Kviečiame jungtis!

Lenkų kalba katechezės vyks spalio mėnesio šeštadieniais 17 val. bažnyčioje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausią Artumos numerį.

Tai pat galite įsigyti naujausią dr. Ingridos Gudauskienės knygą „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“.