2022 10 23 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXX eilinio sekmadienio (spalio 23 d.) skelbimai

Šiandien švenčiame Pasaulinę Misijų dieną. Ačiū už visas šio sekmadienio aukas, jos bus skirtos išlaikyti Katalikų Bažnyčios misijas pasaulyje. Dėl šios ekonominės pagalbos, Evangelijos misionieriai gali dar veiksmingiau skleisti Dievo meilę. Jų vardu nuoširdžiausiai jums dėkojame.

 

Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinio pamaldos vyks kasdien prieš Šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.

 

Šiuo metu sekmadieniais mūsų parapijos svetainėje ir Youtube kanale sekmadieniais yra transliuojamos tik 10.30 val. šv. Mišios.

 

Kviečiame suaugusius žmones registruotis pasiruošimui Įkrikščioninimo: Krikšto ir Eucharistijos sakramentams.

Išsami informacija ir registracija internetu čia:

https://forms.gle/4LHqgixCUCoGUCXKA

 

Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Vėlinių aštuondienio metu giedodami mišparus skaitysime jų vardus, o po to aukosime šv. Mišias už juos.

 

Spalio mėnesio ketvirtadienio vakarais kviečiame susipažinti su Visų Šventųjų litanijoje minimais šventaisiais. Pradedant nuo šios savaitės, kiekvieną spalio ketvirtadienį, 20 val., mūsų bažnyčioje vyks trumpos katechezės apie šventumą ir šventuosius. Jas taip pat transliuosime per parapijos Youtube kanalą. Kviečiame jungtis!

Lenkų kalba katechezės vyks spalio mėnesio šeštadieniais 17 val. bažnyčioje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausią Artumos numerį.

Tai pat galite įsigyti naujausią dr. Ingridos Gudauskienės knygą „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“.