2022 10 30 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXI eilinio sekmadienio (spalio 30 d.) skelbimai

Antradienį – Visų Šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.

Šv. Mišios 10.30 ir 12 val., o pirmadienį vakare pradėsime Vėlinių, maldos už mirusius oktavą:

18.45 val.  skaitysime vardus su mišparais už mirusius,

19 val. šv. Mišios.

 

Trečiadienį, lapkričio 2 d., Vėlinės, šv. Mišios 12 val.;

13 val. gedulinė procesija į mūsų kapines prie bažnyčios.

Vakare, 18.45 val. pradėsime skaityti vardus su mišparais už mirusius, 19 val. šv. Mišios.

Ryte, Vėlinių dieną, šv. 7 val. ryto šv. Mišių nebus.

 

Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite plakatuose skelbimų lentoje, facebook’e ir mūsų parapijos internetinėje svetainėje.

 

Laprkričio 5 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią ir melstis už mirusius:

8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

 

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 6 d. po 16 val. šv. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir šlovinime. 

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai „Kelionė” bei „Artuma”.