2022 11 06 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXII eilinio sekmadienio (lapkričio 6 d.) skelbimai

Antradienį baigiame maldų už mirusius oktavą, kaip ir visos oktavos metu 18.45 kartu su mišparais skaitysime vardus, o 19.00 val. šv. Mišios.

 

Šiuo metu sekmadieniais mūsų parapijos svetainėje ir Youtube kanale sekmadieniais yra transliuojamos tik 10.30 val. šv. Mišios.

 

Ateinantį sekmadienį, lapkričio 13 d., mūsų senjorus kviečiame į jau tradicinį kasmėnesinį susitikimą po 12 val. šv. Mišių. Susitikime svečiuosis s. Rima Malickaitė iš Nukryžiuotojo Kristaus seserų vienuolyno.

 

Kitą sekmadienį, lapkričio 13 d., 16 val. šv. Mišiose kartu su mumis melsis ir po šv. Mišių koncertuos Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas”.

 

Nuo kito sekmadienio (lapkričio 13 d. ) prasideda Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Daugiau informacijos plakatuose skelbimų lentoje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausią Artumos numerį.