2022 11 13 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXXIII eilinio sekmadienio (lapkričio 13 d.) skelbimai

Šį sekmadienį, lapkričio 13 d., minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kurią įvesdamas popiežius Pranciškus skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems.

 

Šiuo metu sekmadieniais  mūsų parapijos svetainėje ir Youtube kanale sekmadieniais yra transliuojamos tik 10.30 val. šv. Mišios. 

 

Lapkričio 12 d. prasidėjo Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.

Daugiau informacijos plakatuose bei skelbimų lentoje.

 

Pirmadienį, lapkričio mėnesio keturioliktoji diena, mažieji šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai.

11.30 val. Rožinio malda, o 12 val. Šv. Mišios.

 

Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę: tradiciškai, visos surinktos aukos bus skiriamos Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui. Seminarijos vadovybės ir klierikų vardu nuoširdžiai dėkojame Jums už aukas, kuriomis taip dosniai Jūs kiekvienais metais remiate seminariją.

 

Lapkričio 19 d., šeštadienį, 19 val. Šv. Mišiose giedos Vilniaus kantičkininkai (jungtinė visų Vilniaus kantičkininkų grupė). Kviečiame parapijiečius aktyviai jungtis į giesmių sutartinę. Tuo pačiu kviečiame Jus arba atstovą dalyvauti renginyje, prasidedančiame 16 val. parapijos namuose.

 

Lapkričio 17 d., ketvirtadienį, 20 val. kviečiame į Taizé pamaldas, kurios vyks parapijos namų palėpėje. Po pamaldų kviesime pasilikti puodeliui arbatos, pašnekesiams ir bendrystei. Laukiamas kiekvienas, norintis ieškoti Dievo artumo drauge.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausią Artumos numerį.