2022 12 25 PARAPIJOS SKELBIMAI

Šv. Kalėdų iškilmės sekmadienio (gruodžio 25 d.) skelbimai

 

Gruodžio 30 d., penktadienį, Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė. Kviečiame ateiti į bažnyčią ir melstis už mūsų šeimas, kad jos augtų tikėjimu, viltimi ir meile Dievui bei žmonėms. Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė yra taip pat ir visų sutuoktinių bei šeimų šventė.

Kalvarijų parapijoje yra graži tradicija tądien sutuoktiniams susitikti šv. Mišiose ir atnaujinti santuokos įžadus, tuo pačiu paliudyti tikėjimą, sustiprinti parapijos šeimų bendruomenę bei sutuoktinių tarpusavio bendrystę. Santuokos įžadų atnaujinimas vyks gruodžio 30 d. 19 val. šv. Mišių metu.

 

Kalėdų pamaldų tvarką rasite plakatuose ant bažnyčios durų, skelbimų lentose ir parapijos interneto svetainėje.

 

Gruodžio 31 d., Naujųjų metų išvakarėse, 23 val. kviečiame į padėkos Eucharistijos pamaldas (lietuvių ir lenkų kalbomis), kurių metu dėkosime už praėjusiais metais gautas malones.

Prieš Šv. Mišias, nuo 22 val. vyks Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.

 

Norime padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mūsų bažnyčios puošybos ir šventės iškilmių: kunigams ir visiems, kurie su jais dirbo, vargonininkams, chorams, ministrantams bei „Namų bažnyčios“ bendruomenei, kurie sukūrė ir padarė šių metų prakartėlę.

 

Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams, aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui!

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

Taip pat galima įsigyti kalendorių 2023 metams.

 

 

Klebono sveikinimas parapijiečiams

 

Sveikinu Jus, brangieji, su Šv. Kalėdomis. Tegul Šventų Kalėdų slėpinių šventimas šiuo sunkiu nežinomybės, apribojimų ir liūdesio, kurį sukelia tebesitęsiantis karas mūsų kaiminystėje, laikotarpiu pripildo Jus neišsemiamos ramybės ir negęstančios vilties.

Tegul Viešpaties gimimo metas būna proga visiems pamiršti nuoskaudas, nesantaiką ir susiskaldymą bei paskatina kiekvieno žmogaus širdį atleisti, susitaikyti, mylėti ir būti geram. Tegul Dievas nušviečia jūsų kasdienio gyvenimo kelius, suteikia palaiminimų ir padeda jums padaryti pasaulį laimingesnį per ateinančius 2023-uosius metus!