2023 01 01 PARAPIJOS SKELBIMAI

II sekmadienio po Šv. Kalėdų (sausio 1d.) skelbimai

 

Sausio 6 d., penktadienį, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė, liaudiškai vadinama Trijų Karalių švente. Prisiminsime Išminčius iš Rytų, kurie atėjo pagarbinti Jėzaus. Šis įvykis skelbia, kad Gelbėtojas atėjo ne tik pas išrinktuosius, bet pas visus žmones žemėje. Mišios su kreidos, smilkalų ir aukso palaiminimo apeigomis bus aukojamos 7 val., 12 val. ir 19 val.

 

Taip pat, sausio 6 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis, po vakarinių Šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas: melsimės Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir atsiteisimo maldą.

 

Sausio 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Kviečiame kartu eiti Kryžiaus kelią:

8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose;

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

 

Ateinantį sekmadienį, sausio 8 d., Viešpaties Krikšto šventė, kuria užbaigiamas Kalėdų laikotarpis.

 

Carito „Artumo” programos savanoriai sausio 8 d., ateinantį sekmadienį, po 12 val. Šv. Mišių kviečia į senjorų susitikimą.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma, o vaikams – žavingą žurnalą Bitutė.