2023 01 08 PARAPIJOS SKELBIMAI

III sekmadienio po Šv. Kalėdų, Viešpaties Krikšto šventės (sausio 8 d.) skelbimai

 

Šiandien liturgijoje švenčiame Viešpaties Krikšto šventę. Jėzus stovi tarp nusidėjėlių, kad iš Jono priimtų atsivertimo krikštą. Nuo tos akimirkos jis pradeda viešą veiklą, skelbdamas Dievo karalystę ir ragindamas atsiversti.

 

Šiandien taip pat yra proga padėkoti Dievui už savo Krikšto sakramentą. Jono krikštas buvo tikrojo krikšto pranašystė. Per šį sakramentą esame suvienijami su Kristumi ir įjungiami į Bažnyčią. Tegul ši diena būna dėkingumo diena mūsų tėvams, krikštatėviams, kurie, išpažindami tikėjimą, atvedė mus į bažnyčią, kad gautume atgimimą iš vandens ir Šventosios Dvasios.

 

Šiandien, po 12 val. šv. Mišių Carito „Artumo” programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje.

 

Ateinantį penktadienį, sausio 13 d., Laisvės gynėjų diena, rytinėse ir vakarinėse Mišiose mes melsimės už mūsų Tėvynę Lietuvą, ir už visus tuos kurie gynė Jos Laisvę ir Nepriklausomybė.

Tą dieną nuo 7.30 val. bažnyčioje prasidės Švč. Sakramento Adoracija iki šeštadienio 8 val., kviečiame užsirašyti zakristijoje.

 

Šeštadienį – mėnesio keturioliktoji diena, mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai.

11.30 val. Rožinio malda, o 12 val. Šv. Mišios, kurias transliuos Marijos radijas.

 

Nuo sausio 16 d. kviečiame tėvelius, kurių vaikai pas mus ruošiasi Pirmajai Komunijai į ALFĄ kursą. Pakvietimas registruotis tėveliams buvo išsiųstas elektroniniu paštu.

 

Šeštadienį, sausio 14 d., piligriminė išvyka traukiniu į Kaišiadoris pas Pal. Teofilių Matulionį. Registracija iki trečiadienio: https://forms.gle/97fhZSXKbPSuuz1k9

Daugiau informacijos mūsų parapijos Facebook paskyroje bei registracijos forma.

 

Pradėdame parapijiečių lankymą – kalėdojimą. Visi norintieji pasikviesti kunigą pas save prašome užsirašyti zakristijoje. Išgyvenkime mūsų susitikimus džiaugsmo, maldos ir nuoširdaus pokalbio dvasioje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma, o vaikams – žavingą žurnalą Bitutė.