2023 02 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

V eilinio sekmadienio (vasario 5 d.) skelbimai

Šv. Agotos minėjimas

 

Šiandien, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, po 16 val. šv. Mišių Adoracija ir maldos vakaras. 

 

Vasario 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį, 19 val. gedulingos šv. Mišios už mūsų mirusiuosius su mišparais.

 

Vasario 11 d., šeštadienį, bažnyčia mini Liurdo Švč. Mergelę Mariją bei pasaulinę ligonių dieną. Tądien meldžiamasi už visus medicinos darbuotojus, gydytojus ir slaugytojus. Taip pat melsimės už visus, kurie patiria ligos ir kančios sunkumus. Šv. Mišios už ligonius su ligonių sakramento teikimu 19 val.

 

Vasario 12 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių, senjorus kviečiame į susitikimą mūsų parapijos namų didžiojoje salėje.

 

Suaugusius vyrus kviečiame patarnauti prie altoriaus. Pradžioje vyks keletas pasiruošimo susitikimų su kun. Robertu, o po to tarnystės Viešpaties garbei. Registruotis prašome zakristijoje.

 

Praeitais metais mūsų parapija pradėjo eiti sinodiniu keliu. Pavasarį vyko susitikimai, į kuriuos atėję žmonės dalinosi savo pamąstymais ir įžvalgomis apie tai, kaip parapija, t.y. mes, visi kartu, gyvename, kas džiugina ir ką reikėtų keisti. Šiais metais, vasario 18 -ąją, vyks šių įžvalgų pristatymas ir apibendrinimas. Ateik!

Ateik ir išgirsk, kas buvo išdiskutuota ir kokie buvo pastebėjimai bei pasiūlymai. Ateik ir pridėk savo pasiūlymą!

Susitikimą pradėsime vasario 18-ą dieną 10 val. Šventosiomis Mišiomis. Detalesnę renginio programą paskelbsime vėliau. Registracijos formą galima rasti parapijos internetinėje erdvėje.

 

Vasario 11 d., šeštadienį, 11 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už a.a. mons. Janą Kasiukevičių minint jo iškeliavimo pas Viešpatį 30 d.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.