2023 02 26 PARAPIJOS SKELBIMAI

I Gavėnios sekmadienio (vasario 26 d.) skelbimai

 

Šiuo metu Ukrainai kaip niekuomet reikalingas visapusiškas mūsų palaikymas. Dėkojame už finansinę paramą kenčiantiems nuo karo žmonėms Ukrainoje. Teatlygina Viešpats visiems aukotojams.

 

Kovo 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, nuo 7.30 iki 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija. Melsimės už taiką Ukrainoje ir Rusijos atsivertimą. Kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.

 

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus kelias penktadieniais 18.4o val.

Graudūs verksmai sekmadieniais 11.30 val.

 

Gavėnios pasninko dežė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukodami ilgesnio galiojimo miasto produktus.

 

Nuo šio sekmadienio, po 16 val. Šv. Mišių jaunimas kviečia visus į susitikimų ciklą, kurio metu bus skaitomas popiežiaus laiškas Christus Vivit. Šių susitikimų metu kiekvienas turės galimybę išgirsti įžvalgų apie šį laišką bei pats jomis pasidalinti.

 

Kovo 4 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, Kryžiaus kelias Vilniaus Kalvarijose.

Kryžiaus kelio pradžia 8 val. nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pušyno Kelias”.

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

 

Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos ir Vilniaus Arkivyskupijos globėjo iškilmė. Nemapirškime šv. Kazimiero atlaidų Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kurie tęsis visa saivaitę, pradedant nuo rytojaus (pirmadienio). Išsamesnė atlaidų programa katedros internetinėje svetainėje: katedra.lt

 

Kviečiame visus, esamus ir būsimus patarnautojus su jų tėveliais bei suaugusius patarnautojus vyrus į patarnautojų šventę, šeštadienį, kovo 4 d.:

15 val. šv. Mišios, o po jų – staigmena.

 

Kviečiame prisijungti prie mūsų parapijos Carito naujus savanorius. Nuo kovo pradžios prasidės nauji mokymai Carito „Artumo“ programos savanoriams. Jų tikslas – rūpintis itin pažeidžiamais vyresnio amžiaus vienišais žmonėmis, ligoniais ir neįgaliaisiais, teikti jiems reikiamą pagalbą ir padėti pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Carito kvietimą ir savanorio anketos nuorodą rasite Kalvarijų Facebook paskyroje ar internetiniame puslapyje, arba bažnyčios gale rasite savanorio anketas, kurias galite vietoje užpildyti ir įmeskite į Carito dėžutę. Jūsų įsitraukimas į šią veiklą taps geriausiu meilės liudijimu žmogui, kuriam reikia mūsų artumo.

 

Penktadienį, kovo 10 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse), kviečiame į naktinį Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose.

Kryžiaus kelio pradžia 20.30 val. nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pušyno Kelias”.

Kryžiaus kelyje melsimės už taiką pasaulyje, už Ukrainą ir Lietuvą.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma bei žavingą žurnalą vaikams Bitutė.