2023 02 19 PARAPIJOS SKELBIMAI

VII eilinio sekmadienio (vasario 19 d.) skelbimai

 

Vasario 22 d. – Pelenų Trečiadienis ir Gavėnios pradžia. Privaloma laikytis susilaikymo nuo mėsiškų valgių (abstinencijos) ir pasninko. Šv. Mišios ir pelenų barstymas 7.00, 12.00, 19.00 val.

Gavėnios metu pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40 val.

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30 val. 

 

Gavėnios pasninko dežė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukodami ilgesnio galiojimo maisto produktus.

 

Nuo kito sekmadienio, Gavėnios pradžios, po 16 val. šv. Mišių jaunimas kviečia į susitikimų ciklą, kurio metu bus skaitomas popiežiaus laiškas Christus Vivit. Šių susitikimų metu kiekvienas turės galimybę išgirsti įžvalgų apie šį laišką bei pats jomis pasidalinti.

 

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos akciją.

Aukos Ukrainos žmonėms paremti visoje Lietuvoje bus renkamos pirmąjį Gavėnios sekmadienį – vasario 26 d.. Teatlygina Dievas aukotojams.

 

Kviečiame prisijungti prie mūsų parapijos Carito naujus savanorius. Nuo kovo pradžios prasidės nauji mokymai Carito „Artumo“ programos savanoriams. Jų tikslas – rūpintis itin pažeidžiamais vyresnio amžiaus vienišais žmonėmis, ligoniais ir neįgaliaisiais, teikti jiems reikiamą pagalbą ir padėti pasijusti pilnaverčiais bendruomenės nariais. Carito kvietimą ir savanorio anketos nuorodą rasite Kalvarijų Facebook paskyroje ar internetiniame puslapyje, arba bažnyčios gale rasite savanorio anketas, kurias galite vietoje užpildyti ir įmeskite į Carito dėžutę. Jūsų įsitraukimas į šią veiklą taps geriausiu meilės liudijimu žmogui, kuriam reikia mūsų artumo.

 

Kviečiame visus patarnautojus, esančius ir busimus su jų tėvais ir suaugusius vyrus, kurie savanoriškai pasisiūlė patarnauti, į patarnautojų šventę kovo 4 d., 15 val. šv. Mišios, o po jų – staigmena.

 

EXODUS – dvasinė kelionė vyrams per visą Gavėnios laikotarpį.

Kviečiame registruotis: https://forms.gle/fFnkgpcuzM6DmpyJ8

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.