2023 03 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

II Gavėnios sekmadienio (kovo 3 d.) skelbimai

 

Šiuo metu Ukrainai kaip niekuomet reikalingas visapusiškas mūsų palaikymas. Dėkojame už finansinę paramą žmonėms, kenčiantiems nuo karo Ukrainoje. Iš viso surinkome 5160 eurų: ačiū už Jūsų dosnumą, jautrumą ir norą pagelbėti esantiems sunkioje padėtyje.

 

Šiandien, kaip ir kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį, po 16 val. šv. Mišių Adoracija ir maldos vakaras. Pabūkime Viešpaties artumoje.

 

Kovo 6 d., pirmąjį mėnesio pirmadienį, vakare aukojamos gedulinės šv. Mišios su mišparais už mūsų brangius mirusiuosius.

 

Ketvirtadienį, kovo 9 d., 20 val. jūsų kaip visuomet lauks Taizé pamaldos. Pabūkime kartu maldos ir giesmės bendrystėje.

 

Penktadienį, kovo 10 d. (Lietuvos atkūrino nepriklausomybės dienos išvakarėse), kviečiame į naktinį Kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 20.30 val. nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pūšyno Kelias”. Melsimės už taiką pasaulyje, Ukrainoje ir brangią Lietuvą.

 

Šeštadienį, kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą 12 val.. Šv. Mišios vadovaus kun. Gabrielius Satkauskas.

 

Kitą sekmadienį, kovo 12 d., po 12 val. šv. Mišių Carito „Artumo” programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris vyks mūsų parapijos namų Didžiojoje salėje.

 

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus kelias penktadieniais 18.4o val.

Graudūs verksmai sekmadieniais 11.30 val.

 

Gavėnios pasninko dežė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukodami ilgesnio galiojimo miasto produktus

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma bei žavingą žurnalą vaikams Bitutė.