2023 03 12 PARAPIJOS SKELBIMAI

III gavėnios sekmadienio (kovo 12 d.) skelbimai

 

Šiandien po 12 val. šv. Mišių Carito „Artumo” programos savanoriai kvietė į senjorų susitikimą, kuris vyko mūsų parapijos namų didžiojoje salėje.

 

Kiekvieną gavėnios sekmadienį, po 16 val. Šv. Mišių, kviečiame į popiežiaus laiško Christus Vivit skaitymą ir aptarimą parapijos namuose. Nepraleiskime progos susitikti ir prasmingai pabendrauti aktualiomis temomis.

 

Vasario 14 d, antradienį, mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai.

11.30 val. Rožinio malda, o 12 val. šv. Mišios.

Tiek Rožinio maldą, tiek Šv. Mišias transliuos Marijos Radijas.

 

2023 m. kovo 18 dieną, šeštadienį, nuo 10 val. iki 20 val. parduotuvėje Mandarinas vyks „Maisto banko” akcija. Kviečiame apsipirkti ir paaukoti negendančių maisto produktų stokojantiems, mažas pajamas gaunantiems parapijiečiams bei Carito globojamiems žmonėms.

 

Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:

Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40 val.

Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30 val.

 

Visą gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų laukia pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma bei žavingą žurnalą vaikams Bitutė.