2023 04 30 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Velykų – Gerojo Ganytojo – sekmadienio (balandžio 30 d.) skelbimai

 

Šią savaitę pradedame gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame kviečiami melstis savo šeimose ir namuose.

 

Kitą sekmadienį (gegužės 7 d.) – Motinos diena. Tą dieną prisiminkime maldoje savo gyvas mamas, krikšto bei sutvirtinimo mamas.

Gegužės 8 d., pirmadienį, 19 val. šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas, prašant joms amžinojo džiaugsmo pas Viešpatį. Motinų, krikšto mamų, močiučių vardus šioms Mišioms galima užrašyti zakristijoje.

 

Taip pat kitą sekmadienį, po 16 val. šv. Mišių, kviečiame pasilikti Adoracijoje ir maldos vakare.

 

Gegužės 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, nuo 07.30 iki 17 val. bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija tyloje: melsimės už taiką Ukrainoje, Rusijos atsivertimą, prašant apsaugos Lietuvai. Kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.

 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, penktadienį, gegužės 5 dieną, 17 val. visus – didelius ir mažus, senus ir jaunus, vyrus ir moteris – kviečia į Atvirų durų dieną. Atvykę tą dieną į seminariją, galėsite: melstis Šv. Mišiose kartu su seminarijos bendruomene; apžiūrėti seminariją ir sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę.

Su kun. Robertu nuo mūsų parapijos namų, 16.30 val., kviečiame kartu keliauti į seminariją.

 

Gegužės 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį,  kviečiame eiti Kryžiaus Kelią Vilniaus Kalvarijose.

Pradžia 8 val. nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose, šalia buvusios „Pūšyno Kelias” sanatorijos.

12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.

 

Velykinę išpažintį Lietuvoje galima atlikti iki birželio 29 d. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.

 

Kaip ir kasmet, yra galimybė skirti mūsų parapijai 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetu. Daugiau informacijos – zakristijoje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.