2023 04 23 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Velykų sekmadienio (balandžio 23 d.) skelbimai

 

Šeštadienį, balandžio 29 d., 11 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje  bazilikoje Jo Ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas pašventins kunigo tarnystei diakoną Edvardą Rynkevič, kuris mūsų parapijoje atliko sielovadinę praktiką.

Palydėkime jį mūsų maldomis ir prašykime Viešpaties naujų bei šventų pašaukimų.

 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija gegužės 5 dieną, 17 val. visus – didelius ir mažus, senus ir jaunus, vyrus ir moteris – kviečia į atvirų durų dieną. Atvykę tą dieną į seminariją galėsite: melstis Šv. Mišiose kartu su seminarijos bendruomene; apžiūrėti seminariją ir sužinoti apie kunigo pašaukimą ir pasirengimą kunigystei, būsimųjų kunigų gyvenimą, studijas, kasdienybę.

 

Ketvirtadienį, balandžio 27 d., 20 val. kviečiame į Taizé pamaldas mūsų bendruomenėje.

 

Kitą sekmadienį, po 16 val. Šv. Mišių – paskutinysis Christus Vivit susitikimas.

 

Velykinę išpažintį Lietuvoje galima atlikti iki birželio 29 d. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.

 

Kaip ir kasmet, yra galimybė skirti mūsų parapijai 1,2 proc. savo pajamų mokesčio. Nuo šių metų tai galima padaryti tik internetu. Daugiau informacijos – zakristijoje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.