2023 05 14 PARAPIJOS SKELBIMAI

VI Velykų sekmadienio (gegužės 14 d.) skelbimai

Mažieji Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai

 

Jau įpusėjo gegužės mėnuo, kurio metu ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Jei negalime dalyvauti pamaldose bažnyčioje, esame kviečiami melstis savo šeimose ir namuose.

 

Šiandieną, kviečiame į gegužinių pamaldų šventę Balsių progimnazijos didžioje salėje.

17 val. šv. Mišios, kurioms vadovaus J.E. vysk. Darius Trijonis, po jų – koncertas ir agapė.

 

Sekminės jau netrukus!

Sekminių atlaidų programą rasite plakuose ant bažnyčios durų ir internetiniame puslapyje: https://vilniauskalvarijos.lt/sekminiu-atlaidu-programa/

O kad šventė vyktų kuo sklandžiau, kviečiame prisijungti savanorystei Sekminių atlaidų metu!
Laukiame Tavęs!
 

Taip pat, gegužės 24 d., trečiadienį, kviečiame į talką pinti tujų vainikus, kuriais bus papuoštos centrinės bažnyčios durys ir įėjimo į pievą, kurioje vyks iškilmingos Sekminių šv. Mišios, varteliai.

Šiam darbui itin reikalingos ne tik jūsų rankos, bet ir tujų šakelės, tad iki trečiadienio galinčius jomis pasidalinti, labai kviečiame atvežti iki parapijos.

 

Kitą sekmadienį – Šeštinės – Kristaus Dangun žengimo iškilmė. Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.

 

Velykinę išpažintį Lietuvoje galima atlikti iki birželio 29 d.

Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.