2023 06 04 PARAPIJOS SKELBIMAI

Švč. Trejybės iškilmė

(birželio 4 d.) skelbimai

 

Šiandien – Tėvo diena. Prisiminkime šią dieną apie savo tėvus ir krikštatėvius. Šiandieną meldžiamės už visus gyvus tėčius, prašydami jiems Dievo palaimos ir Švenčiausios Mergelės Marijos globos.

Pirmadienį, birželio 5 d., 19 val. gedulinės šv. Mišios su mišparais už mirusius tėvus, prašant jiems amžinojo gyvenimo malonės. Vardus galima užrašyti mūsų bažnyčios zakristijoje.

 

Birželio mėnesį, ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19 val. Mišių, o sekmadieniais – 11.30 val.

 

Kitą sekmadienį, birželio 11 d. – Devintinės. Kviečiame dalyvauti Vilniaus Arkikatedroje 12.30 val. Šv. Mišiose. Po jų – Eucharistinė procesija į Aušros Vartus.

Kalvarijų bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos įprasta sekmadienio tvarka.

Vilniaus Kalvarijose Eucharistinė procesija (lietuvių ir lenkų kalbomis) bus einama šeštadienį, birželio 10 d.: 18 val. šv. Mišios (LT ir PL), po jų bendroje procesijoje lietuvių ir lenkų kalbomis melsimės prie keturių altorių, kuriuos rengia Nukryžiuotojo Kristaus seserys, Gyvojo Rožinio maldininkės, Balsių tikintieji ir Pirmosios Komunijos vaikai.

 

Velykinę išpažintį Lietuvoje galima atlikti iki birželio 29 d.

Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.