2023 07 02 PARAPIJOS SKELBIMAI

XIII eilinio sekmadienio (liepos 2 d.) skelbimai

 

Liepos mėnesio pirmajį sekmadienį minima globėjų diena. Su dėkingumu prisimename tuos, kurie priėmė globoti ir ugdyti be tėvų globos likusius vaikus. Lietuvoje tokių globėjų yra apie 4000. Globos institucijose vis dar yra apie 1200 tėvų globos netekusių vaikų, kuriems reikia šeimos.
Melskimės už tas šeimas, kurios atvėrė savo namus ir širdis vaikų globai.
Melskimės ir už tas šeimas, kurios galėtų imtis vaiko globos.

 

Šiandien, visame pasaulyje vyksta Petro skatiko rinkliava, kuri yra skirta apaštalo Petro įpėdinio – popiežiaus – misijoms ir gailestingumo darbams paremti. Ačiū Jums už jūsų aukas ir norą daryti gerus darbus visame pasaulyje.

 

Liepos 3 d., pirmajį mėnesio pirmadienį, 19 val. sudetinės šv. Mišios už mūsų brangius mirusiuosius su mišparais.

 

Liepos 6 d., ketvirtadienį, švęsime Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą 12 val.

7 val. šv. Mišių ryte nebus, o vakare šv. Mišios įprasta tvarka – 19 val.

 

Liepos 1-12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyks didieji atlaidai.

Kviečiame liepos 6 d. (ketvirtadienį), švenčiant Valstybės dieną, vykti kartu į Žemaičių Kalvariją. Išvykimas planuojamas anksti ryte, nuvykus – 10 val. šv. Mišios ir Kryžiaus kelias. Grįžimas planuojamas pavakary.

Auka už kelionę 15 Eurų.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.