2023 06 11 PARAPIJOS SKELBIMAI

Devintinių – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (birželio 11 d.) skelbimai

 

Šiandien – Devintinės. Kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje 12.30 val. Po jų – Eucharistinė procesija į Aušros Vartus.

Taip pat dėkojame Nukryžiuotojo Kristaus seserims, gyvojo Rožinio maldininkėms, Balsių tikintiesiems ir Pirmosios Komunijos vaikų tėvams už paruoštus altorėlius ir visiems šeštadienį parapijoje vykusios procesijos dalyviams.

 

Birželio mėnesį, ypatingai pagerbiame Švč. Jėzaus Širdį. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyksta darbo dienomis po 19 val. Mišių, o sekmadieniais – 11.30 val.

 

Šį trečiadienį, birželio 14 d.,mažieji Kryžiaus išaukštinimo atlaidai.

11.30 val. rožinio maldai vadovaus, o 12 val. Šv. Mišias aukos naujai įšventintas į kunigus kun. Edvardas Rynkevič. Šią dieną taip pat minime Vilties ir gedulo dieną mūsų šalyje, tad ypač melsimės už mūsų Tėvynę Lietuvą.

 

Penktadienį, birželio 16 d., švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškimę, tai yra pasaulinė maldos už kunigus diena. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“.

 

Velykinę išpažintį Lietuvoje galima atlikti iki birželio 29 d.

Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės ar kurtumo atlikti išpažinties bažnyčioje.

 

Zakristijoje kviečiame įsigyti žurnalus šeimai Kelionė ir Artuma.