2023 10 22 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXIX eilinio sekmadienio (spalio 22 d.) skelbimai

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Šiandien švenčiame Pasaulinę Misijų dieną. Ačiū už visas šio sekmadienio aukas, jos bus skirtos išlaikyti Katalikų Bažnyčios misijas pasaulyje. Dėl šios ekonominės pagalbos Evangelijos misionieriai gali dar veiksmingiau skleisti Dievo Meilę. Jų vardu nuoširdžiausiai jums dėkojame.

3. Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia kasdien kalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinio pamaldos vyks kasdien prieš šv. Mišias, todėl kviečiame į Mišias ateiti anksčiau. Šiokiadieniais ir šeštadieniais rožinį kalbėsime 18.45 val., sekmadieniais 11.30 val.

4. Kviečiame suaugusius žmones ruoštis įkrikščioninimo Krikšto ir Eucharistijos sakramentams. Registracija vyksta zakristijoje. Suaugusiuosius, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, sutvirtinimui registruosime gruodžio mėn.

5. Zakristijoje laukiame lapelių su užrašytais mirusiųjų vardais Vėlinių oktavai. Jų vardus Vėlinių aštuondienio metu vardus pradėsime skaityti su mišparais prieš šv. Mišias. Visų Šventųjų iškilmės, Vėlinių bei visos Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite plakatuose skelbimų lentoje ir mūsų parapijos internetinėje svetainėje.

6. Ačiū už pagalbą ir aukas mūsų bažnyčios fasado remontui. Kiekviena, net ir mažiausia auka, yra brangi ir padės mums įgyvendinti šį didelį projektą. Nepamirškite, kad tai ne tik bažnyčia – tai vieta, kuri yra mūsų istorijos, kultūros ir tikėjimo dalis, vieta, kuri yra mūsų visų namai. Aukoti galima tiesiogiai mūsų bažnyčiai arba pervedant į parapijos sąskaitą, kuri yra mūsų parapijos internetinėje svetainėje: vilniauskalvarijos.lt 

8. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausį Artumos numerį. Tai pat yra knygos apie šv. Hildegardą Bingenietę.

Palaimintos savaitės +