2023 10 29 PARAPIJOS SKELBIMAI

XXX eilinio sekmadienio (2023-10-29) skelbimai

  1. Trečiadienį – Visų Šventųjų iškilmė. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama. Šv. Mišios 10.30 val. ir 12 val., o vakare pradėsime Vėlinių, maldos už mirusius, oktavą: 18.45 val. skaitysime vardus su mišparais už mirusius, 19 val. šv. Mišios.
  1. Ketvirtadienį, lapkričio 2 d., Vėlinės. Šv. Mišios 12 val., o 13 val. gedulinė procesija į mūsų kapines prie bažnyčios. Vakare, 18.45 val., pradėsime skaityti vardus su mišparais už mirusius, 19 val. šv. Mišios. Ryte, Vėlinių dieną, 7 val. ryto šv. Mišių nebus.
  1. Vėlinių oktavos pamaldų tvarką rasite plakatuose skelbimų lentoje, facebook’e ir mūsų parapijos internetinėje svetainėje.
  1. Lapkričio 4 d., šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią ir melstis už mirusius: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.
  1. Ateinantį sekmadienį, lapkričio 5 d., po 16 val. šv. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir šlovinime. 
  1. Kviečiame suaugusius žmones ruoštis įkrikščioninimo (Krikšto ir Eucharistijos) sakramentams. Registracija vyksta zakristijoje. Suaugusiuosius, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, sutvirtinimui registruosime gruodžio mėn.
  1. Ačiū už pagalbą ir aukas mūsų bažnyčios fasado remontui. Kiekviena, net ir mažiausia auka, yra brangi ir padės mums įgyvendinti šį didelį projektą. Nepamirškite, kad tai ne tik bažnyčia – tai vieta, kuri yra mūsų istorijos, kultūros ir tikėjimo dalis, vieta, kuri yra mūsų visų namai. Aukoti galima tiesiogiai mūsų bažnyčiai arba pervedant į parapijos sąskaitą, kuri yra mūsų parapijos internetinėje svetainėje: vilniauskalvarijos.lt 
  1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei naujausį Artumos numerį. Tai pat yra knygos apie šv. Hildegardą Bingenietę.

Palaimintos savaitės +