2023 12 10 PARAPIJOS SKELBIMAI

II Advento sekmadienio (2023–12–10) skelbimai.

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Mūsų senjorams – šiandien po 12:00 šv. Mišių susitikimas parapijos salėje. Labai maloniai kviečiame!

3. Ketvirtadienį gruodžio 14 d. mažieji mūsų parapijos atlaidai, 11.30 rožinio malda, o 12.00 val. šv. Mišios. Tiek rožinį, tiek šv. Mišias transliuos Marijos radijas.

4. Kviečiame  ketvirtadienį, gruodžio 14 d., po vakarinių Mišių užsukti į bendrą maldą Taize stiliumi ir drauge ieškoti susitikimo su Dievu. O po pamaldų – likti ir sutikti vienas kitą bendrystėje.

5. Ateinantį sekmadienį, gruodžio 17 d., pradėsime šių metų advento rekolekcijas. 14:30 val.  bus susitaikinimo pamaldos, po kurių kunigai klausys išpažinčių, 16:00 val. šv. Mišios kaip visada. O gruodžio 18, pirmadienį, 19:00 val. kviečiame į rekolekcijų šv. Mišias su pamokslu. Rekolekcijas šiais metais mums praves kun. Gintas Petkevičius. Šiomis dienomis nuo 18:00 val. bus klausoma išpažinčių. 

6. Pirmadienį, gruodžio 18 d., planuojame namuose lankyti ligonius ir vyresniojo amžiaus žmones, kurie norėtų prie šv. Kalėdas atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Labai prašome juos užrašyti mūsų zakristijoje. 

7. Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 7 val. ryte. Naujovė: penktadieniais Rarotų šv. Mišios lotynų kalba.

8. Kalėdaičius galima įsigyti bažnyčioje per visą Advento laiką. Tai pat kviečiame įsigyti Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“, kurias uždekite savo Advento vainike. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta žaislų dėžė – kviečiame paaukoti tik gerus žaislus CARITAS globojamiems vaikams.

9. Ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių norime pakviesti į valandinę Švč. Sakramento Adoracija, pabūti Viešpaties artumoje.

10. Kviečiame jaunimą nuo 18 metų ir suaugusius žmones ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, ruoštis sutvirtinimo sakramentui mūsų bendruomenėje. Registracija vyksta zakristijoje. 

11. Kviečiame Jūsų darbovietes prisidėti prie Carito socialinės iniciatyvos „Dosnumo krepšelis“. Reikiamą kiekį „Dosnumo krepšelių“ jau dabar galima pasiimti zakristijoje ir iki gruodžio 13 d. ilgo galiojimo maisto produktais pripildytus krepšelius grąžinti į zakristiją. Šie krepšeliai bus išdalinti stokojantiems parapijiečiams. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite Parapijos skelbimuose ir mūsų FB puslapyje.

12. Džiugu pranešti, kad užbaigėme pirmąjį mūsų bažnyčios fasado remonto etapą. Sulaukėme didžiulio palaikymo iš mūsų parapijiečių ir kitų tikinčiųjų, kurie šiltai atsiliepė į mūsų prašymą aukoti bažnyčios fasado remontui. Jūsų geranoriškumas ir pasiryžimas prisidėti prie šio svarbaus projekto buvo nuostabus. Remonto darbai (fasadas ir žaibolaidis) kainavo 113121,00 eurą, surinkome 63960,00 eurų. Norėtume išreikšti jums didžiulę padėką už jūsų aukas ir paramą. Jūsų dėka mes galime siekti didelių tikslų ir palaikyti mūsų bažnyčios grožį ir dvasinį reikšmingumą.

13.  Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma, bei mūsų parapijos išleistą kalendorių 2024 metams (auka 4 eur.).

14.Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams, aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui!

15.Norime priminti, kad sekmadieniais eismas prie mūsų bažnyčios vyksta ratu: atvažiuokime pro seminariją, o išvažiuokime link Jeruzalės IKI parduotuvės.

Palaimintos savaitės +