2023 12 03 PARAPIJOS SKELBIMAI

I Advento sekmadienio (2023–12–03) skelbimai

1.  Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Šiandien pirmasis Advento sekmadienis. Adventas yra džiugus Kristaus gimimo laukimo laikas. Advento simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis, kurios primena mums keturis Advento sekmadienius. Tikiuosi, tokių vainikų nepritrūks ir jūsų šeimose, o visi atneštieji advento vainikai šiandien bus laiminami po kiekvienų Mišių. O palaimintus advento vainikus nuo šiandien per visą savaitę galite pasiimti namo. 

-už nuostabų Advento vainiką bažnyčioje prie altoriaus esame dėkingi mūsų Balsių progimnazijos bendruomenei.

3. Šiandien po šv. Mišių buvo pašventinti Kalėdaičiai, kuriuos galima bus įsigyti bažnyčios zakristijoje per visą Advento laiką.

4. Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 7 val. ryte. Naujovė: penktadieniais Rarotų šv. Mišios lotynų kalba.

5. Kviečiame įsigyti Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“, kurias uždekite savo Advento vainike. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta Žaislų dėžė – kviečiame aukoti tik gerus žaislus CARITAS globojamiems vaikams.

6. Ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių norime pakviesti į valandinę Švč. Sakramento Adoracija, pabūti Viešpaties artumoje.

7. Šiandien po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.

8. Mūsų senjorams – ateinantį sekmadienį gruodžio 10 d. po 12:00 šv. Mišių susitikimas parapijos salėje. Labai maloniai kviečiame!

9. Kviečiame Jūsų darbovietes prisidėti prie Carito socialinės iniciatyvos „Dosnumo krepšelis“. Reikiamą kiekį „Dosnumo krepšelių“ jau dabar galima pasiimti zakristijoje ir iki gruodžio 13 d. ilgo galiojimo maisto produktais pripildytus krepšelius grąžinti į zakristiją. Šie krepšeliai bus išdalinti stokojantiems parapijiečiams. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite Parapijos skelbimuose ir mūsų FB puslapyje.

10. Džiugu pranešti, kad užbaigėme pirmąjį mūsų bažnyčios fasado remonto etapą. Sulaukėme didžiulio palaikymo iš mūsų parapijiečių ir kitų tikinčiųjų, kurie šiltai atsiliepė į mūsų prašymą aukoti bažnyčios fasado remontui. Jūsų geranoriškumas ir pasiryžimas prisidėti prie šio svarbaus projekto buvo nuostabus. Remonto darbai (fasadas ir žaibolaidis) kainavo 113121,00 eurą, surinkome 63960,00 eurų. Norėtume išreikšti jums didžiulę padėką už jūsų aukas ir paramą. Jūsų dėka mes galime siekti didelių tikslų ir palaikyti mūsų bažnyčios grožį ir dvasinį reikšmingumą.

11.  Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Ir mūsų parapijos išleistą kalendorių 2024 m., kurio kaina 4 EUR.

Palaimintos savaitės +