2023 12 17 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Advento sekmadienio (2023–12–17) skelbimai.

1. Ačiū visiems už bendrą maldą ir dvasinę bendrystę. 

2. Ačiū už paaukotus pinigėlius, šio sekmadienio rinkliava, kaip ir visada III advento sekmadienio rinkliava, yra skirta paremti ir mūsų parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos Carito karitatyvinę veiklą. 

3. Šiandien pradedame šių metų advento rekolekcijas, 14.30 val.  bus susitaikinimo pamaldos, po kurių kunigai klausys išpažinčių, 16.00 val. šv. Mišios kaip visada. Rytoj, gruodžio 18 d., pirmadienį, 19.00 val. kviečiame į rekolekcijų šv. Mišias su pamokslu, rekolekcijas šiais metais mums praves kun. Mykolas Sotničenka. Nuo 18.30 val. bus klausoma išpažinčių. 

4. Pirmadienį, gruodžio 18 d., planuojame namuose lankyti ligonius ir vyresniojo amžiaus žmones, kurie norėtų prieš Šv. Kalėdas atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Labai prašome juos užrašyti mūsų zakristijoje. 

5. Šį antradienį 10.00 val. kviečiame į talką prieš Šv. Kalėdas pasitvarkyti mūsų bažnyčioje.

6. Dar vienas advento išskirtinumas: Rarotų šv. Mišios žvakių šviesoje. Jos bus aukojamos šiokiadieniais 07.00 val. ryte. Naujovė – penktadieniais Rarotų šv. Mišios lotynų kalba.

7. Ateinantis sekmadienis, gruodžio 24 d., yra IV advento sekmadienis, o vakare Kūčios. Sekmadienį šv. Mišios 10.30 ir 12.00 val., (16.00 val. šv. Mišių nebus), o vakare Viešpaties gimimo slėpinio šventimas prasidės 21 val. Piemenėlių Mišiomis. Kitos Mišios per Kristaus Gimimo Iškilmę (gruodžio 25 d.) bus aukojamos 10.30, 12.00 ir 16.00 val., kaip ir kiekvieną sekmadienį.   

8. Kalėdaičius galima įsigyti bažnyčioje per visą Advento laiką. Tai pat kviečiame įsigyti Carito žvakučių „Gerumas mus vienija“, kurias uždekite savo Advento vainike. Kaip ir kasmet, prie Kryžiaus relikvijos pastatyta Žaislų dėžė – kviečiame paaukoti tik gerus žaislus CARITAS globojamiems vaikams.

9. Ketvirtadieniais po rytinių šv. Mišių norime pakviesti į valandinę Švč. Sakramento Adoracija, pabūti Viešpaties artumoje.

10. Kviečiame suaugusius nuo 18 metų ir suaugusius žmones, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais, ruoštis sutvirtinimo sakramentui mūsų bendruomenėje. Registracija vyksta zakristijoje. 

11. Kviečiame Jūsų darbovietes prisidėti prie Carito socialinės iniciatyvos „Dosnumo krepšelis“. Reikiamą kiekį „Dosnumo krepšelių“ jau dabar galima pasiimti zakristijoje ir iki gruodžio 13 d. ilgo galiojimo maisto produktais pripildytus krepšelius grąžinti į zakristiją. Šie krepšeliai bus išdalinti stokojantiems parapijiečiams. Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą rasite Parapijos skelbimuose ir mūsų FB puslapyje.

12.  Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Taip pat mūsų parapijos išleistą kalendorių 2024 m., kurio kaina 4 EUR.

13. Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams, aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui!

14. Norime priminti, kad sekmadieniais eismas prie mūsų bažnyčios vyksta ratu: atvažiuokime pro seminariją, o išvažiuokime link Jeruzalės IKI parduotuvės.

Palaimintos savaitės +