2023 12 25 (Šv. Kalėdų) PARAPIJOS SKELBIMAI

Šv. Kalėdų (2023–12–25) skelbimai.

  1. Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25 d., šv.  Mišios 10.30, 12.00 ir 16.00 val.
  1. Gruodžio 31 d., sekmadienį, Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – šventė. Kviečiame ateiti į bažnyčią ir melstis už mūsų šeimas, kad jos augtų tikėjimu, viltimi ir meile Dievui bei žmonėms. Tai taip pat yra ir visų sutuoktinių bei šeimų šventė. Kalvarijų parapijoje yra graži tradicija tą dieną sutuoktiniams susitikti šv. Mišiose ir atnaujinti santuokos įžadus, drauge paliudyti tikėjimą, sustiprinti parapijos šeimų bendruomenę bei sutuoktinių tarpusavio bendrystę. Santuokos įžadų atnaujinimas vyks gruodžio 31 d. 16 val. šv. Mišių metu. Kviečiame atvykti.
  1. Kalėdinių pamaldų tvarkaraštį rasite plakatuose ant bažnyčios durų, skelbimų lentose ir parapijos interneto svetainėje. 
  1. Artėja metų pabaiga. Gruodžio 31 d. 23.00 val. kviečiame į Eucharistiją (PL ir LT), kurios metu dėkosime už praėjusiais metais gautas malones. Prieš Mišias, nuo 22 val., vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 
  1. Antradienį, gruodžio 26 d., po 10.30 val. šv. Mišių kviečiame į mūsų bažnyčios zakristijono ir brangaus bendruomenės nario Arnoldo Stasiulio darbelių parodos atidarymą mūsų parapijos namų didžioje salėje. Parodą apžiūrėti galima bus iki sauios 6 d. 
  1. Kviečiame suaugusiuosus nuo 18 metų, ypač ketinančius tuoktis ar norinčius tapti krikštatėviais ruoštis sutvirtinimo sakramentui mūsų bendruomenėje. Registracija vyksta zakristijoje. 
  1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma. Taip pat mūsų parapijos išleistą kalendorių 2024 m., kurio kaina 4 EUR.
  1. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mūsų bažnyčios puošybos ir šventės iškilmių: kunigams ir visiems, kurie su jais dirbo, zakristijonams, vargonininkams, choristams, ministrantams, parapijos Carito „Artumos programos“ savanoriams, kurie sukūrė ir padarė prakartėlę. Ypač norėčiau padėkoti broliams kunigams už sakramentinę tarnystę pastarosiomis dienomis. 
  1. Noriu nuoširdžiai padėkoti kiekvienam iš jūsų už nepaprastą atsidavimą ir pagalbą mūsų parapijos vargstantiems žmonėms. Dalyvaudami įvairiose šio Advento karitatyvinėse akcijose, Jūs savo gerumo ir dosnumo veiksmais tikrai parodėte mūsų bendruomenės stiprybę ir vienybę. Tegul mūsų Viešpats Jėzus Kristus apdovanoja jus už šią svarbią ir prasmingą pagalbą. Jūsų indėlis yra neįkainojamas ir labai vertinamas.
  1. Dėkojame visiems geradariams ir Vilniaus Kalvarijų mylėtojams, aukojantiems mūsų parapijos išlaikymui!

Brangūs parapijiečiai,

šiuo ypatingu Kalėdų laikotarpiu linkiu tegul šis laikas būna kupinas meilės, ramybės ir džiaugsmo, kylančio iš Dievo buvimo mūsų gyvenime.

Tegul Viešpaties gimimas atneša jums tikėjimo, vilties ir meilės atsinaujinimą. Tegul šiomis šventomis dienomis visi patirsime Dievo gailestingumo gelmę ir mūsų Gelbėtojo artumą.

Linkiu, kad šios Kalėdos būtų tikro poilsio ir dvasinio tobulėjimo metas, taip pat galimybė užmegzti ryšius su šeima, draugais ir visa mūsų Bažnyčios bendruomene.

Tegul Betliejuje gimęs Dievo Kūdikis laimina jus ir jūsų šeimas, atnešdamas ramybę, sveikatą ir visas gėrybes.

Tegul Viešpaties gimimo metas būna proga visiems pamiršti nuoskaudas, nesantaiką ir susiskaldymą, paskatinti kiekvieno žmogaus širdį atleisti, susitaikyti, mylėti ir būti geram.

Tegul Dievas nušviečia jūsų kasdienio gyvenimo kelius, suteikia palaiminimų ir padeda jums padaryti pasaulį laimingesnį per ateinančius 2024-uosius metus!

Palaimintų Šv. Kalėdų!