2024 02 18 PARAPIJOS SKELBIMAI

I Gavėnios sekmadienis (vasario 18 d.)

  1. Šiandien yra pirmasis gavėnios sekmadienis. Tegul tai kiekvienam iš mūsų būna laikas, kai priartėjame prie Dievo, randame laiko pabūti su savimi ir esame jautrūs kitų žmonių poreikiams. Bažnyčia mus kviečia ypatingu būdu praktikuoti maldą, pasninką ir išmaldą.
  1. Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:
  • Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40 val.
  • Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30 val. 
  1. Gavėnios pasninko dėžė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.
  1. Viešpatie, parodyk mums savo ištikimąją meilę ir išgelbėk mus! (Ps 85,8). Šie psalmės žodžiai skamba vienoje iš Taize giesmių bei kviečia šį Gavėnios laikotarpį išgyventi su malda. Kviečiame atliepti šiam kvietimui bei prisijungti prie pamaldų Taize stiliumi Vilniaus Kalvarijose jau šį ketvirtadienį vasario 22 d. , po 19. 00 val. šv. Mišių, parapijos namų didžiojoje salėje.
  1. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia vasario 23-25 d. į pašaukimo savaitgalį. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimu kunigystei, galimybė pabūti su Dievu ir pamąstyti, kokiu gyvenimo keliu Jis kviečia eiti. Taip pat nors trumpam atsitraukti nuo gyvenimo šurmulio bei nuolatinio bėgimo tam, kad tas dienas skirtute Dievui ir atpažintumėte savo pašaukimą, kurį Dievas jums dovanoja. Rekolekcijų pradžia – vasario 23, 18:00 val. Norintieji dalyvauti prašome registruotis:tel: (+370 5) 270 1602, arba el. paštu: rastinevks@seminarija.lt
  1. Norėtume išreikšti nuoširdžią padėką kiekvienam iš jūsų už nuostabų priėmimą savo namuose šių metų kalėdojimo metu. Jūsų šiluma, nuoširdumas ir dėmesys mums buvo itin brangūs ir padarė mūsų vizitus ypatingais ir įsimintinais. Šis bendravimas ir draugystė – didelis parapijos turtas, už kurį esame dėkingi. Tebūna jūsų namai pilni Dievo palaimos, šilumos ir širdingumo, o jūsų šeimos – laimingos ir saugios.

7. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai „Kelionė“ bei „Artuma“.

Visiems palaimintos savaitės!