2024 02 11 PARAPIJOS SKELBIMAI

VI eilinis sekmadienis (vasario 11 d.)

1. Šiandien vasario 11 d. minime  Lurdo Švč. Mergelę Mariją, taip pat ir pasaulinę ligonių dieną. Bažnyčia ypač meldžiasi už visus medicinos darbuotojus, gydytojas ir gydytojus, slaugytojas ir slaugytojus. Meldžiamės už visus, kurie kovoja su ligos ir kančios sunkumais. 12.00 val. šv. Mišių metu visiems norintiems teikiamas ligonių sakramentas. O po 12.00 val. šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje. 

2. Vasario 14 d. Mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai, Pelenų Trečiadienis ir Gavėnios pradžia. Privaloma susilaikyti nuo mėsiškų valgių, taip pat privalomas ir pasninkas. Šv. Mišios ir pelenų barstymas: 7.00, 12.00 (Mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai, 11.30 val. rožinio malda), ir 19.00 val. 

Gavėnios metu mūsų bažnyčioje papildomai vyks šios pamaldumo praktikos:

Kryžiaus Kelias (penktadieniais 18.40)

Graudūs Verksmai (sekmadieniais 11.30)

3. Gavėnios pasninko dėžė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukodami ilgesnio galiojimo maisto produktus.

4. Penktadienį, vasario 16 d. Lietuvos Valstybės Atkūrimo diena. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą 12.00 val. Tą dieną 07.00 val. Mišių ryte nebus. 

5. Norėtume paprašyti Jūsų pagalbos. Mūsų parapijos didžioji salė, kurioje vyksta įvairūs renginiai, parodos, susitikimai, trūksta tinkamos garso sistemos. Norime užtikrinti, kad kiekvienas galėtų girdėti aiškiai ir suprastų visus pasakytus žodžius. Mūsų tarpe galbūt yra žmonių, kurie šią sritį išmano ir galėtų patarti, kas būtų geriausia ir kur galime kreiptis. Prašome užeiti į zakristiją, arba parašykite mums laiškelį info@vilniauskalvarijos.lt. 

6. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai „Kelionė“ bei „Artuma“. 

Visiems palaimintos savaitės!