2024 02 25 PARAPIJOS SKELBIMAI

II Gavėnios sekmadienis (vasario 25 d.)

 1. Penktadienį, kovo 1 d. (kaip ir visada pirmąjį mėnesio penktadienį) nuo 07:30 val. iki 17 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, melsimės taikos Ukrainoje ir atsivertimo Rusijai. Kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 
 1. Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:
  Kryžiaus Kelias penktadieniais 18.40
  Graudūs Verksmai sekmadieniais 11.30
 1. Gavėnios pasninko dėžė. Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.
 1. Kitą sekmadienį po 16 val. kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją ir šlovinimą.
 1. Kovo 2 d. yra I mėn. šeštadienis. Todėl tradiciškai bus einamas Kryžiaus Kelias Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 8:00 nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pušyno kelias“. 12:00 Šv. Mišios bažnyčioje. 
 1. Gavėnios metu įvairiais būdais esame kviečiami pamatyti Kristaus prisiimtos kančios realumą ir artumą mums. Gali padėti filmas, istorinė knyga, biblinis pasakojimas, Kryžiaus kelio apmąstymas, o gali padėti ir tapyba. Mūsų parapijietė dailininkė Jurga kviečia pokalbiui apie Gavėnią. Iškalbingi yra tapybos darbai, iškalbi yra ir jų autorė, linkusi drauge kalbėtis apie vieną ar kitą darbo detalę, apie įkvėpusias mintis. Laukiame jūsų parapijos namų didžiojoje salėje dviem laikais: kovo 3 d., sekmadienį, apie 13:00 (po 12:00 šv. Mišių) ir kovo 10 d., sekmadienį, apie 17:00 (po 16:00 šv. Mišių).
 1. Kviečiame berniukus prisijungti prie patarnautojų komandos mūsų parapijoje! Sužinokite daugiau ir prisijunkite prie mūsų veiklos šių metų kovo mėnesį. Visi esate laukiami!
 1. Penktadienį, kovo 8 d., kviečiame į naktinį kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 20:00 val. nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pušyno kelias“. Intencija: malda už taiką pasaulyje, Dievo palaimos moterims. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1118809165821235.
 1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai: „Kelionė“ ir „Artuma“.
 1. Visiems palaimintos savaitės!