2024 03 03 PARAPIJOS SKELBIMAI

III Gavėnios sekmadienis (kovo 3 d.)

 1. Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:
  Kryžiaus kelias – penktadieniais 18:40
  Graudūs verksmai – sekmadieniais 11:30

 

 1. Šiandien po 16 val.šv. Mišių kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją ir šlovinimą.

 

 1. Kovo 4 d., pirmąjį mėn. pirmadienį, kaip įprastai, vakare bus aukojamos gedulinės šv. Mišios su mišparais už brangius mūsų mirusiuosius.

 

 1. Kovo 4 d. šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos ir Vilniaus Arkivyskupijos globėjo, iškilmė. Nepamirškime apie šv. Kazimiero atlaidus Vilniaus Arkikatedros bazilikoje, kurie tęsiasi visą savaitę nuo rytojaus. Išsamesnė atlaidų programa katedros internetinėje svetainėje: katedra.lt

 

 1. Penktadienį, kovo 8 d., kviečiame į naktinį kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Pradžia 20:00 val. nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios Baltupiuose, šalia sanatorijos „Pušyno kelias“. Melsimės už taiką pasaulyje, taip pat ir Dievo palaimos moterims. Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1118809165821235.

 

 1. Kitą sekmadienį (kovo 10 d.), po 12.00 val. šv. Mišių, Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje.

 

 1. Gavėnios metu įvairiais būdais esame kviečiami pamatyti Kristaus prisiimtos kančios realumąir artumą mums. Gali padėti filmas, istorinė knyga, biblinis pasakojimas, Kryžiaus kelio apmąstymas, o gali padėti ir tapyba. Mūsų parapijietė dailininkė Jurga kviečia pokalbiui apie Gavėnią. Iškalbingi yra tapybos darbai, iškalbi yra ir jų autorė, linkusi drauge kalbėtis apie vieną ar kitą darbo detalę, apie įkvėpusias mintis. Laukiame jūsų parapijos namų didžiojoje salėje dviem laikais: šiandien kovo 3 d., sekmadienį, apie 13:00 (po 12:00 šv. Mišių) ir kovo 10 d., sekmadienį, apie 17:00 (po 16:00 šv. Mišių).

 

 1. Gavėnios pasninko dėžė.Kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus.

 

 1. Kviečiame berniukus prisijungti prie patarnautojų komandos mūsų parapijoje!Sužinokite daugiau ir prisijunkite prie mūsų veiklos šių metų kovo mėnesį. Visi esate laukiami!

 

 1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai:„Kelionė“ ir „Artuma“.

 

Visiems palaimintos savaitės!