2024 03 17 PARAPIJOS SKELBIMAI

 1. Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:
  Kryžiaus Kelias penktadieniais 18:40
  Graudūs Verksmai sekmadieniais 11:30
 1. Ateinantį sekmadienį, kovo 24 d., švęsime Verbų sekmadienį. Prisiminsime iškilmingą Viešpaties Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Verbų palaiminimas vyks kiekvienų Mišių metu. Tai bus Didžiosios savaitės pradžia, kurios metu prisiminsime svarbiausius išganymo įvykius: Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. 
  • Mūsų parapijos jaunimas ir patarnautojai tą dieną prekiaus jų pačiomis rištomis verbomis. Jas kviečiame įsigyti iš geltonomis liemenėmis pasipuošusių jaunų žmonių ir taip savo parama prisidėti prie jaunimo esamų ir būsimų veiklų.
  • Tradiciškai Verbų sekmadienio rinkliava skirta Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos išlaikymui, ačiū, kad ir tokiu būdu prisidedate prie busimų kunigų formacijos. 
 1. Šią savaitę išgyvensime gavėnios rekolekcijas. Šeštadienį (kovo 23 d.) ir Didįjį Pirmadienį (kovo 25 d.) šv. Mišios su rekolekcijų homilija 19 val., susitaikinimo ir atgailos pamaldos Verbų Sekmadienį 14:30 val. Didžiosios savaitės ir Velykų laiko pamaldų tvarką rasite plakatuose ant bažnyčios durų arba internetinėje svetainėje. 
 1. Visą gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų laukia pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones, aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus. 
 2. Didžios savaitės pirmadienį (kovo 25 d.) lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažinti ir priimti Komuniją. Jeigu turite savo šeimoje tokių žmonių arba juos pažįstate, prašome užregistruoti juos zakristijoje.
   
 3. Jau yra galimybė užrašyti mums brangių gyvųjų vardus, kuriuos per Dievo Gailestingumo Oktavą (balandžio 1–balandžio 7 d.) pavesime Dievo Gailestingumui. Už juos melsimės per vakarines šv. Mišias 19:00 val. Ant staliukų, esančių bažnyčios gale, yra lapeliai, kuriuose kviečiame rašyti artimųjų vardus (galima užrašyti ir datą, nuo balandžio 1 iki balandžio 7 dienos, kada norėtumėte, kad jie būtų perskaityti). Tuos lapelius atneškite į zakristiją. ,,Melskimės vieni už kitus” – ragino šv. Jokūbas, tad į šį raginimą atsiliepkime.
 1. Norime nuoširdžiai padėkoti kiekvienam iš jūsų už aktyvų dalyvavimą mūsų labdaringoje akcijoje „Maisto Bankas“. Per dvi dienas buvo paaukota įvairių produktų (iš viso 1169 vnt.). Jūsų gerumas ir pasiaukojimas yra tikrai vertingi, ir džiaugiamės matydami, kaip mūsų bendruomenė vienija jėgas, kad padėtų tiems, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos. Dėkojame visiems parėmusiems ir visiems savanoriams.
 1. Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM mūsų Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 1 d. Nuo šių metų paramą paskirti galimybė bus tik elektroniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.
 1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai: „Kelionės“ ir „Artumos“ žurnalus.

Visiems palaimintos savaitės!