2024 03 10 PARAPIJOS SKELBIMAI

IV Gavėnios sekmadienis (kovo 10 d.)

 1. Šiandien po 12.00 val. šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje.
 1. Rytoj, pirmadienį, kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą 12:00 val.
 1. Ketvirtadienis – keturioliktoji mėnesio diena, mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. 11:30 rožinio malda, o 12:00 val. šv. Mišios. Tiek rožinio maldą, tiek šv. Mišias transliuos Marijos Radijas
 1. Gavėnios laikotarpio pamaldumo praktikos mūsų bažnyčioje:
  Kryžiaus Kelias – penktadieniais 18:40
  Graudūs Verksmai – sekmadieniais 11:30
 1. Visą gavėnios laikotarpį bažnyčioje jūsų lauks pasninko dėžė: kviečiame paremti mūsų parapijoje vargą ir nepriteklių patiriančius žmones aukojant ilgesnio galiojimo maisto produktus. 
 1. Kviečiame dalyvauti Maisto banko akcijoje, kuri vyks kovo 15 dieną nuo 15:00 val. iki 20:00 val. ir kovo 16 dieną nuo 10:00 val. iki 19:00 val. parduotuvėje „Mandarinas“, paaukojant negendančių maisto produktų, higienos priemonių, kurie bus išdalinti stokojantiems. Taip pat galite skirti savo laiką, savanoriaujant (dalinant skrajutes arba atvežant suaukotus produktus į parapijos caritas patalpas). Iš anksto dėkojame už jūsų dosnumą.
 1. Gavėnia taip pat yra laikas, kai dažnai naudojamės atgailos ir susitaikinimo sakramentu. Mūsų bažnyčioje išpažinties klausomasi kasdien prieš kiekvienas šventąsias Mišias. Nepamirškime gerai pasiruošti sakramentinei išpažinčiai ir įvykdyti visas atgailos sakramento sąlygas.
 1. Didžios savaitės pirmadienį, kovo 25 d., lankysime mūsų parapijos ligonius bei vyresnio amžiaus žmones, kurie norėtų atlikti velykinę išpažinti ir priimti Komuniją. Jeigu turite savo šeimoje tokių žmonių arba juos pažįstate, prašome užrašyti juos zakristijoje. 
 1. Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM mūsų Vilniaus Kalvarijų parapijai. Užpildyti reikalingą formą kviečiame iki gegužės 1 d. Paramą paskirti galimybė bus tik elektroniu būdu. Daugiau informacijos zakristijoje.
 1. Gavėnios metu įvairiais būdais esame kviečiami pamatyti Kristaus prisiimtos kančios realumą ir artumą mums. Gali padėti filmas, istorinė knyga, biblinis pasakojimas, Kryžiaus kelio apmąstymas, o gali padėti ir tapyba. Mūsų parapijietė dailininkė Jurga kviečia pokalbiui apie Gavėnią. Iškalbingi yra tapybos darbai, iškalbi yra ir jų autorė, linkusi drauge kalbėtis apie vieną ar kitą darbo detalę, apie įkvėpusias mintis. Laukiame jūsų parapijos namų didžiojoje šiandien apie 17:00 (po 16:00 šv. Mišių).
 1. Kviečiame berniukus prisijungti prie patarnautojų komandos mūsų parapijoje! Sužinokite daugiau ir prisijunkite prie mūsų veiklos šių metų kovo mėnesį. Visi esate laukiami!
 1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai: „Kelionė“ ir „Artuma“.

Visiems palaimintos savaitės!