2024 05 12 PARAPIJOS SKELBIMAI

Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės) (gegužės 5 d.)

 1. Šiandien Viešpaties Dangun Žengimo iškilmė. Šv. Mišių metu surinktos aukos skirtos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti. Ačiū už aukas
 1. Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją, mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18:45 val., o sekmadieniais – 11:30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.
 1. Šiandien po 12:00 val. Šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje. Šį kartą susitikimas bus skirtas poezijai.
 1. Tai pat šiandien naujai įšventintas kunigas Deividas Stankevičius 16:00 val. mūsų bažnyčioje aukos Šv. Mišias ir mums suteiks primicinį palaiminimą.
 1. Antradienis – keturioliktoji mėnesio diena, mažieji Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. 11:30 rožinio malda, o 12:00 val. Šv. Mišios. Tiek rožinio maldą, tiek Šv. Mišias transliuos Marijos Radijas
 1. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.
 1. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime paprašyti tolimesnių jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
 1. Atsiliepiant į žmonių pageidavimus, auką bažnyčiai jau bus galima aukoti ir naudojantis banko kortele ar telefonu. Ačiū už padrąsinimą, iniciatyvą ir už Jūsų dosnumą.
 2. Ruošiamės Sekminėms. Programa, (visa tai, kas mūsų laukia), yra plakatuose ant bažnyčios durų ir internete. Tačiau kad Sekminės gerai įvyktų, mums reikalingi savanoriai, galintys mums padėti įvairiausiuose darbuose. Kviečiame registruotis zakristijoje.
 3. Tujos Sekminėms. Gegužės 15 d., trečiadienį, pinsime tujų vainikus, kurie papuoš ir centrines mūsų bažnyčios duris, ir įėjimo į pievą vartelius, pro kuriuos įžengę mes iškilmingai švęsime Sekmines, Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę, gegužės 19 d. Mums reikalingos tujų šakelės, tad jeigu kas galėtų jomis pasidalinti, būtume labai dėkingi.

  2024 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:

   

  Gegužės 13–15 d.

  19:00 val. Šv. Mišios

   

  Gegužės 16 d., ketvirtadienis. Adoracijos diena

  Nuo 8:00 val. iki 18:00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje

  18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT ir PL)

  19:00 val. Taize pamaldos bažnyčioje

   

  Gegužės 17 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

  10:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

  14:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

  18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT ir PL)

  19:00 val. Choro „Aidija“ koncertas

   

  Gegužės 18 d., šeštadienis. Šeimų ir jaunimo diena

  9:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

   

  Programa vaikams ir tėvams:

  10:00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios

  11:00–14:00 val. Šeimų Kryžiaus kelias.

   

  Nuo 17:00  Sekminių vigilija (LT ir PL)

   

  Gegužės 19 d., sekmadienis. Sekminės

  9:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

  13:00 val. Iškilmingos Šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios. Po jų – šokiai ir vaišės pievoje.

   

   VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!