2024 05 05 PARAPIJOS SKELBIMAI

VI Velykų sekmadienis (gegužės 5 d.)

  1. Šiandien mūsų šalyje yra švenčiama Motinos diena. Tą dieną prisiminkime maldoje savo gyvas mamas, krikšto mamas, bei sutvirtinimo mamas. Gegužės 6 d., pirmadienį, 19:00 val. Šv. Mišios su mišparais už mūsų mirusias mamas prašant joms amžinojo džiaugsmo pas Viešpatį. Motinų, krikšto mamų vardus šioms Mišioms galima užrašyti zakristijoje.
  2. Šiandien po 16 val. Mišių kviečiame pasilikti adoracijoje ir maldos vakare.
  3. Kitą sekmadienį (gegužės 12 d.) po 12:00 val. Šv. Mišių Carito „Artumo“ programos savanoriai kviečia į senjorų susitikimą, kuris įvyks mūsų parapijos namų didžioje salėje. Šį kartą susitikimas bus skirtas poezijai.
  4. Ateinantį sekmadienį, gegužės 12 d., per Šeštines, naujai įšventintas kunigas Deividas Stankevičius 16:00 val. aukos pas mus Šv. Mišias ir mums suteiks primicinį palaiminimą.
  5. Gegužės mėnesį ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18:45 val., o sekmadieniais – 11:30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.
  6. Velykinės išpažinties laikas Lietuvoje baigiasi birželio 29 dieną. Labai prašome pakviesti kunigą žmonėms, kurie negali dėl ligos, senatvės, ar kurtumo atlikti išpažintį bažnyčioje.
  7. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Norime paprašyti tolimesnių jūsų aukų ir paramos, kad galėtume baigti šį svarbų projektą ir išlaikyti mūsų bažnyčią gražią ir tvirtą ateinančioms kartoms. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.
  8. Atsiliepiant į žmonių pageidavimus, auką bažnyčiai jau bus galima aukoti ir naudojantis banko kortele ar telefonu. Ačiū už padrąsinimą, iniciatyvą ir už Jūsų dosnumą.
  9. Ruošiamės Sekminėms. Programa, (visa tai, kas mūsų laukia), yra plakatuose ant bažnyčios durų ir internete. Tačiau kad Sekminės gerai įvyktų, mums reikalingi savanoriai, galintys mums padėti įvairiausiuose darbuose. Kviečiame registruotis zakristijoje.
  10. Tujos Sekminėms. Gegužės 15 d., trečiadienį, pinsime tujų vainikus, kurie papuoš ir centrines mūsų bažnyčios duris, ir įėjimo į pievą vartelius, pro kuriuos įžengę mes iškilmingai švęsime Sekmines, Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę, gegužės 19 d. Mums reikalingos tujų šakelės, tad jeigu kas galėtų jomis pasidalinti, būtume labai dėkingi.

2024 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:

 

Gegužės 13–15 d.

19:00 val. Šv. Mišios

 

Gegužės 16 d., ketvirtadienis. Adoracijos diena

Nuo 8:00 val. iki 18:00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje

18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT ir PL)

19:00 val. Taize pamaldos bažnyčioje

 

Gegužės 17 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

10:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

14:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (LT ir PL)

19:00 val. Choro „Aidija“ koncertas

 

Gegužės 18 d., šeštadienis. Šeimų ir jaunimo diena

9:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

 

Programa vaikams ir tėvams:

10:00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios

11:00–14:00 val. Šeimų Kryžiaus kelias.

 

Nuo 17:00  Sekminių vigilija (LT ir PL)

 

Gegužės 19 d., sekmadienis. Sekminės

9:00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

13:00 val. Iškilmingos Šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios. Po jų – šokiai ir vaišės pievoje.

 

Linkime visoms mamoms kupinos džiaugsmo ir šilumos šventės. Tebūna jūsų širdys pripildytos meilės ir ramybės, o kasdienės pastangos vertinamos ir branginamos. Tegus Viešpats Jus nuolat laimina ir saugo.

 VISIEMS PALAIMINTOS SAVAITĖS!