2024 07 07 PARAPIJOS SKELBIMAI

XIV eilinis sekmadienis (liepos 7 d.)

  1. Ačiū visiems už bendra maldą ir Jūsų buvimą kartu.
  2. Ketvirtadienį, liepos 11 d. minėsime šventojo Benedikto, abato, Europos globėjo, šventę. Jo sudaryta vienuolių regula tapo daugelio vienuolinio gyvenimo pagrindu. Visam šv. Benedikto palikimo esminiai buvo žodžiai: „Melskis ir dirbk“ (Ora et labora).
  3. Liepos 27-28 d. Šiauliuose vyksta Kryžių kalno atlaidai. Mes kviečiame liepos 28 d., sekmadienį, į piligriminę kelionę – vykti kartu į šiuos atlaidus. 07:00 išvykstame nuo mūsų bažnyčios, Šiauliuose 11:00 prasidės piligriminis žygis nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną, 14:00 val. susitaikinimo pamaldos Kryžiaus kalne, ir 15:00 val. Šv. Mišios, po agapės grįžtame namo. Planuojame sugrįžti apie 20:00 val. Daugiau informacijos ir registracija vyksta mūsų bažnyčios zakristijoje. Auka 15 Eurų.
  4. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Aukas galite palikti į zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje. Iš visos širdies dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie mūsų šventovės fasado remonto. Jūsų aukos ir parama buvo nepakeičiamas indėlis į mūsų bendruomenės klestėjimą ir grožį.
  5. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma

VISIEMS PALAIMINTO SEKMADIENIO IR GERŲ ATOSTOGŲ!!!