2024 06 30 PARAPIJOS SKELBIMAI

XIII eilinis sekmadienis (birželio 30 d.)

  1. Ačiū visiems už bendra maldą ir Jūsų buvimą kartu.
  1. Šiandien visame pasaulyje vyksta Petro skatiko rinkliava. Ši rinkliava yra skirta remti apaštalo Petro įpėdinio – popiežiaus – misiją ir popiežiaus gailestingumo darbus. Ačiū Jums už aukas ir norą daryti gerus darbus visame pasaulyje.
  1. Rytoj, liepos 1 d., pirmasis mėnesio pirmadienis, todėl tradiciškai vakare 19:00 val. sudėtinės šv. Mišios už mūsų brangius mirusiuosius su mišparais.
  1. Liepos 6 d., šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, kviečiame eiti Kryžiaus kelią: 8 val. Kryžiaus kelio pradžia nuo Sopulingosios koplyčios Baltupiuose; 12 val. Šv. Mišios bažnyčioje.
  1. Liepos 6-oji yra ypatinga diena mūsų Tėvynei Lietuvai, tai Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Norėtume kartu paminėti šią svarbią akimirką kartu giedant Tautišką giesmę. Kviečiame 21 val. susitikti prie mūsų parapijos namų: kartu giedosime Lietuvos himną, dainuosime, vaišinsimės ledais. Kviečiami ir laukiami visi parapijiečiai bei jų svečiai.
  1. Ačiū visiems už jūsų dosnų indėlį į mūsų bažnyčios fasado remontą. Jūsų aukos ir parama yra nepaprastai vertingos mūsų bendruomenei. Pradinė fasado remonto darbų sąmata: 291351,98. Jau yra paaukota 26540 eurų. Aukas galite palikti zakristijoje arba pervesti į parapijos banko sąskaitą su nurodymu „Fasado remontas“. Banko sąskaitos numerį ir informaciją rasite mūsų internetinėje svetainėje. Iš visos širdies dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie mūsų šventovės fasado remonto, nes tai indėlis į mūsų bendruomenės gerovę ir grožį.
  1. Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti naujausius žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma.

VISIEMS PALAIMINTO SEKMADIENIO IR GERŲ ATOSTOGŲ!!!