Skelbimai 05-22

VI Velykų sekmadienis

Pasaulyje tvyrant įtampai kiekvieną sekmadienį 12 val. Šv. Mišių metu, prašant taikos ir Dievo globos, bus giedamos „suplikacijos” ir kalbama malda už taiką.

Gegužės mėnesį, kai ypatingai pagerbiame Išganytojo Motiną Mariją. Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta darbo dienomis 18.45 val., o sekmadieniais – 11.30 val. Kviečiame šį mėnesį maldoje prašyti Švenčiausios Mergelės Marijos užtarimo mūsų kasdieniuose reikaluose. Negalinčius dalyvauti pamaldose bažnyčioje kviečiame melstis šeimose, savo namuose.

Penktadieniais 20 val. kviečiame visus jungtis į bendrą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą ir S. Faustinos „Dienoraščio” skaitymą. Susitikime Online mūsų parapijos puslapyje lt https://vilniauskalvarijos.lt/ arba Youtube.

Tujos Sekminėms, gegužės 30 d., pirmadienį, pinsime tujų vainikus, kurie papuoš ir centrines mūsų bažnyčios duris, bei įėjimo į pievą vartelius, kur mes iškilmingai švęsime Sekmines, šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę birželio 5 d.

Viešpaties Dangun Žengimo iškilmės šv.Mišių metu renkamos aukos Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.

Parapijoje pradėjome naująCaritas programą – „Šeimų draugystė”. Jos esmė, kad lietuvių šeimos (ar pavieniai asmenys) susidraugautų su ukrainiečių šeimomis (ar pavieniais asmenimis). Susidraugautų, tai reiškia, kad reguliariai, pagal poreikius, susitiktų, eitų kartu pasivaikščioti, pasikviestų pietų ar į kokį renginį – t.y. bendraytų pagal savo pomėgius ir poreikius. Mes ieškome tokių šeimų (asmenų), kurie norėtų bendrauti su ukrainiečiais, o Caritas ieškos ukrainiečių šeimų (asmenų), kurie norėtų su lietuviais draugauti.

Programos dalyviams – lietuvių šeimoms – pradžioje numatyti mokymai, o vėliau kviesime visas šeimas į bendrus renginius, ekskursijas, vasaros metu – į susitikimus parapijos pievoje.

Kviečiame atsiliepti visus, kurie norėtų užmegzti draugystę su nuo karo pabėgusiais ukrainiečiais, taip pat tuos, kurie esate priėmę pas save ar šiaip palaikote santykius su ukrainiečių šeimomis (ar pavieniais) asmenimis.

Zakristijoje kviečiame įsigyti ir atrasti žurnalus šeimai Kelionė bei Artuma ir nuostabius mūsų kaimynės s. Gintautės atvirukus.

 

VISIEMS PALAIMINTOS VISIEMS SAVAITĖS

2022 m. Sekminių programa Vilniaus Kalvarijose:

Gegužės 30 d. – birželio 1 d.

19.00 val. Šv. Mišios

Birželio 2 d., ketvirtadienis. Adoracijos diena

Nuo 8.00 val. iki 19.00 val. Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje

19.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

22.00 – 6.45 Švč. Sakramento adoracija

Birželio 3 d., penktadienis. Kunigų ir vienuolių diena

10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

14.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

15.00 val. Agapė parapijos namuose

Bažnyčios apšvietimo įžiebimas

20.00 val. Šv. Mišios (lietuvių ir lenkų k.)

21.00 val. Padėka ir koncertas

21.45 val. Bažnyčios apšvietimo įžiebimas

Birželio 4 d., šeštadienis. Šeimų ir jaunimo diena

9:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje

Programa vaikams ir tėvams:

10.00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios

11.00 – 14.00 val. Šeimų Kryžiaus kelias.

Programa jaunimui:

19.00 Šventė ir agapė pievoje šalia bažnyčios

20.30 – 23.00 Maldos vakaras bažnyčioje

Birželio 5 d., sekmadienis. Sekminės

9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios

13.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios pievoje šalia bažnyčios. Po jų – Sekminių piknikas pievoje.